Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

LUKUVUOSI 2022-2023

***

KOULUTULOKKAIDEN HAKUINFO TIISTAINA 13.12. KLO 17.00.

LIITY ETÄTILAISUUTEEN LINKISTÄ:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tervetuloa!

Kati Pennanen, rehtori

***REHTORIN ILTA VANHEMMILLE KESKIVIIKKONA  2.11.2022 KLO 17-19


1. KLO 17-18: Hyvinvoinnin vuosikello Kalasataman peruskoulussa (tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus), Asiakaskyselyn tulokset Kalasatamassa sekä nostot Kouluterveyskyselyn tuloksista Kalasatamassa. Mukana koulumme oppilashuoltoryhmä.

Linkki tähän tapahtumaan: Hyvinvoinnin vuosikello, kyselyiden tulokset

 

2. KLO 18-18.30: 6.lk oppilaiden huoltajille ja oppilaille infoa 7.luokalle hakeutumiseen liittyen. Hakuaika on 14.11.-7.12.välisenä aikana Wilmassa. Huom! Kalasatamassa saa jatkaa 9.luokalle jos ei hae muualle, mutta Wilmassa pitää silti tehdä toimenpiteet kuntoon.

Linkki tähän tapahtumaan: 6.lk hakuinfo yläkouluun

 

3. KLO 18.30-19: 2.lk oppilaiden huoltajille ja oppilaille infoa 3.luokalle hakeutumiseen liittyen mikäli painotettu opetus on suunnitelmissa (tarkoittaa koulun vaihtamista).

Linkki tähän tapahtumaan: 2.lk hakuinfo painotettuun yms. opetukseen

 Alla linkki Helsingin kaupungin perusopetuksen oppilaaksoton nettisivulle:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/


Tervetuloa mukaan!

Yhteistyössä,

Kati Pennanen

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
Syksyn vanhempainiltojen aikataulu:

 • 1.luokkalaiset keskiviikkona 24.8. klo 17.30-19.00
 • 2.-4.luokkalaiset keskiviikkona 7.9. klo 17-18
 • 5.-6.luokkalaiset keskiviikkona 7.9. klo 18-19
 • 7.-9.luokkalaiset keskiviikkona 14.9. ko 18-19

Luokanopettajat ja luokanvalvojat tiedottavat vanhempainillasta tarkemmin, mm. kokoontumistilan.

Mikäli teillä on kysyttävää rehtorilta, voitte laittaa kysymyksen Wilman kautta ja saatta vastauksen vanhempainiltaa pitävältä opettajalta jos asia koskee kaikkia ja suoraan rehtorilta jos kysymys on yksityinen.

Kodin ja koulun päivänä perjantaina 30.9.vietämme perinteiset rehtorin aamukahvit jossa teemana on tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus ja oppiminen Kalasataman peruskoussa. Mukana koulun oppilashuoltoryhmä. Tästä tarkempaa tietoa myöhemmin.


*****

Koulu alkaa torstaina 11.8.2022 ja ensimmäisen koulupäivän pituus on  klo 9.00-12.00

Toisen koulupäivän pituus on 8.30-12.30.

Nähdään elokuussa!

*************************************

HUOM! KOULUSIHTEERIPALVELUT eivät toimi elokuun aikana normaalisti. 

Voit lähettää sähköpostia väliaikaiselle sihteerille. Katso yhteystiedot-välilehti.

*************************************


Tulevien 7.luokkalaisten infotilaisuus TEAMS:ssa tiistaina 17.5.klo 17-18. Liity mukaan linkistä!

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

****************************************************************************

KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISAAMU KESKIVIIKKONA 18.5. KLO 8.30-10.00.

KOKOONTUMINEN KOULUN SISÄPIHALLA.

VANHEMMILLE OMA OHJELMA.

TERVETULOA!****************************************************************************


HUOM! SIIRRETTY! Seuraa Wilma-viestintää.

KOULUN AVAJAISJUHLA LAUANTAINA 7.5. TARKEMPI AIKATAULU SELVIÄÄ MYÖHEMMIN.

OPPILAILLA TÄMÄ ON KOULUPÄIVÄ.

SEURAA WILMA-TIEDOTTEITA AIHEESTA!***************************************************************************KOULUTULOKKAIDEN VANHEMPIEN HAKEUTUMISEN INFO JÄRJESTETÄÄN

TIISTAINA 7.12.2021 KLO 17-18 ETÄTILAISUUTENA.

LIITY TILAISUUTEEN LINKISTÄ.

Linkki osallistumiseen

Tervetuloa mukaan!


***


Hei kutosten vanhemmat ja kutosluokkalaiset oppilaat!

Pidämme pienen infon 7.luokalle siirtymiseen liittyen keskiviikkona 10.11. klo 17-18. Tilaisuus on Teamsissa eli osallistuminen käy helposti etänä.

Käydään tässä läpi, mitä vanhemman tulee tehdä asiaan liittyen ja ohjeet mikäli nuori haluaa hakeutua muuhun kouluun. 

Lisäksi otamme pienen kurkistuksen 7.luokalla opiskeluun.

Osallistumislinkki

Yhteistyöterveisin,

Kati Pennanen

rehtori


*******


KODIN JA KOULUN PÄIVÄ PERJANTAINA 24.9.2021

REHTORIN AAMUKAHVIT KLO 8.15-9.00 VIRTUAALISESTI.

Ajankohtaiset terveiset koulun syksystä ja kysymyksiä ja keskustelua.

Linkki on jaettu Wilmassa vanhemmille (tilaisuus on tarkoitettu vain vanhemmille).

Tervetuloa!

Kati Pennanen

***
Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021   

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin. 

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.    

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.     

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021   

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.   

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.    

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.   

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa   

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.   

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.   

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.   

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen   

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä: 

 

Lukiot Helsingissä 

Stadin AO 

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.   

Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.     

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla  ja Opetushallituksen sivuilla.

 

 

 KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN TEHDÄÄN 13.1.2021 ALKAEN OSOITTEESSA

https://asti.hel.fi

Ilmoittautumisaika on 13.1.-29.1.2021


Lähikoululla ilmoittautuminen keskiviikkona 20.1.2021 klo 8–10 tai 17–19

ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti, myös koululla


 • ASTI:in kirjautuminen on mahdollista myös huoltajan omalla mobiililaitteella
 • sähköinen ilmoittautuminen vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisen välineet, kuten pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen
 • Jos huoltaja ei pysty kirjautumaan ASTI:in, hän toimittaa paperihakemuksen koululle. Paperihakemukset kirjataan koulusihteerin/rehtorin toimesta ASTI:in.
 • Muuhun, kuin osoitettuun lähikouluun ei ilmoittauduta ASTI:n kautta, vaan oman prosessin mukaisesti, joka ohjeistetaan erikseen.*****************************************

EKALUOKKALAISEKSI ENSI SYKSYNÄ!

INFOTILAISUUS KOULUTULOKKAIDEN VANHEMMILLE JÄRJESTETÄÄN ETÄTILAISUUTENA KESKIVIIKKONA 2.12. KLO 17-18. LIITY MUKAAN LINKISTÄ: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä .

Osallistujamäärä rajoittuu 250 henkilöön, joten saman perheen vanhempien toivotaan tulevan saman liittymislinkin kautta.

Tilaisuudessa käydään läpi oppilaaksioton periaatteita, ilmoittautumista, oppilaakisottoaluetta, iltapäivätoimintaan ilmoittautumista sekä koulumme toimintaa.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa: kati.pennanen@hel.fi (rehtori), sari.karlberg@hel.fi (koulusihteeri)
AJANKOHTAISTA TIETOA 6.luokkalaisten vanhemmille:


6.luokkalaisten vanhemmille järjestetään etäinfo 7.luokalle siirtymiseen liittyen

keskiviikkona 28.10.2020 klo 17-17.30.


Linkki tilaisuuteen lähetetään vanhemmille Wilman kautta. Mikäli haluat osallistua tilaisuuteen ja lapsesi ei ole koulumme Wilma-viestinnän piirissä, ota yhteys rehtoriin linkin saamiseksi: kati.pennanen@hel.fi.


Koulun nettisivulle laitetaan infon jälkeen vielä lyhyt tiedote asiaan liittyen.

6.luokkalaiset saavat oppilaskortin 15.11.alkaen ja tämä tulee palauttaa 15.12.mennessä. Oppilaskorttiin merkitään tiedot mikäli lapsi haluaa hakea johonkin muuhun kouluun kuin omaan lähikouluunsa.


Lisää tietoa 7.luokalle hakeutumisesta löydätte kaupungin nettisivuilta:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/seiskaluokalle
                           

***********************************************************************************************************************************


Syyslukukaudella 2020 Kalasataman peruskoulu toimii kolmessa toimipisteessä:

 1. Polariksenkatu 1 (pääkoulu)
 2. Sturenkatu 2b (Aleksis Kiven koulun toimipaikka)
 3. Mustikkamaankuja 1

Tammikuussa 2021 koulu muuttaa kokonaisuudessaan Polariksenkadun toimipisteeseen.

OPETTAJISTO LUKUVUONNA 2020-2021

1a Härkönen Arto

1b Kagan Sara

1c Pulkkinen Assi

1d-2c Viljakainen Outi

1e-2d Turjanmaa-Viljamaa Johanna

2a Wikberg Katja

2b Havu Tiia

3a Kariola Antti

3b Okkonen Anna

3c Majuri Johanna

3d-4c-5d Peltola Päivi

4b-5c Niska Inka

4a Linnanmäki Eveliina

5a Laine Satu

5b Puura Eevastiina

6a Kuronen Perttu

6b Kortelainen Toni

6c-7a Lassila Arto

7b-8a Lahti Antti

9a Töyri Annukka

Kari Linna, musiikki (sijaisena Selamo Heikki)

Puokka-Karsma Kaarina, laaja-alainen erityisopetus

Talvioja Annukka, laaja-alainen erityisopetus, suomi toisena kielenä -opetus

Mourujärvi Kaisa, samanaikaisopetus, resurssiopettaja

Ayad Dalida, espanja, ranska

Harju Timo, ortodoksiuskonto

Hallikas Hanna, islamin uskonto, luokat 7.-9. ja 5b , 6c

Abdul Hafiz Muhammed, islamin uskonto, luokat 1.-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Korttelitalon suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuonna 2010. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit Oy:n laatima ehdotus Wigwam, jonka pohjalta myös laajennus on suunniteltu (JKMM Arkkitehdit Oy). KOULUN BLOGI: https://kalasatamanperuskoulu.wordpress.com/

Kalasataman koulu on KiVa-koulu!21.11.2022 13:40