Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Oppilashuolto nähdään laajana kokonaisuutena, jossa koulun kaikki yhteistyöryhmät seuraavat ja arvioivat oppilaiden kehitykseen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Keskeinen rooli on opettajilla, jotka tekevät päivittäin havaintoja oppilaiden kouluarjesta.

Johtoryhmä ja yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, YHR, (koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, rehtori ja laaja-alaiset erityisopettajat) toimivat opettajakunnan tukena arvioinnissa sekä käytännön toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.07.11.2018 12:21