Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja syksystä 2018 lähtien sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli. Kuudennen luokan mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso. Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi.

6. luokalla oppilaalla alkaa B1-ruotsi mikäli oppilas ei opiskele ruotsia A-kielenään.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen seitsemännellä luokalla (B-kieli). Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös kielen.

Kielet Kaisaniemen ala-asteella

Pakolliset pitkät A1-kielet (koskee 1. luokkalaisia syksystä 2018 lähtien): kielirikasteinen englanti, englanti, ranska tai espanja. Kieliryhmä perustetaan, kun ilmoittautuneita oppilaita on 15-18.

3. luokalta alkaen oppilas voi opiskella vapaaehtoista, valinnaista A2-kieltä: ranskaa, englantia, saksaa tai ruotsia. Vapaaehtoisen kielen ryhmä perustetaan, mikäli 12–15 oppilasta valitsee kyseisen kielen. Ryhmän perustamisrajan määräytymiseen vaikuttaa muissa lähialueen ala-asteen kouluissa tehdyt valinnat.

Kaisaniemen ala-asteen koulussa annetaan suppeampaa kaksikielistä eli kielirikasteista suomi- englanti opetusta 1. vuosiluokalta alkaen. Kielirikasteinen opetus on avoin kaikille halukkaille ja osa koulun yleistä kieliohjelmaa, eikä siihen hakeuduta soveltuvuuskokeilla. Kielirikasteisessa opetuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa. Kohdekielellä opiskeltavat oppiaineiden sisällöt valitaan siten, että ne tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kohdekielen oppimista oppilaille merkityksellisellä tavalla. Kielirikasteisessa opetuksessa alle 25% oppimisesta tapahtuu englannin kielellä. Kaikkia opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita voidaan opiskella kohdekielellä poislukien äidinkieli ja kirjallisuus sekä toinen kotimainen kieli -oppiaineet. Lisäksi englantia käytetään kouluarjessa ja luokkakielenä.  
03.06.2020 22:59