Suoraan sisältöön

Arviointi

Arviointi on ennen kaikkea oppilaan ohjausta ja palautteen antamista oppilaalle oppimisprosessin aikana. Se perustuu tavoitteiden mukaisten näyttöjen ja työskentelytaitojen seuraamiseen: opiskeltavien kokonaisuuksien oppimisprosessin seuraamiseen, projektien toteuttamiseen, ohjauskeskusteluihin oppilaan kanssa, oppilaan itsearviointiin, vertaisarviointiin, kertauksiin ja simulointeihin.  


Oppilas kokoaa näytöt tarkoituksenmukaiseen tallennustilaan, esimerkiksi sähköiseen portfolioon. Dokumentti voi olla video, äänitallenne, kuva, kirjallinen tai kuvallinen prosessinkuvaus. 


Myös opettajan antama ohjaus ja palaute suuntautuvat prosessiin tavoitteen saavuttamiseen. Opettaja antaa ohjeita ja keskustelee eri strategioiden ja työtapojen valinnoista, sinnikkyydestä ja omistautumisesta. 
03.06.2020 23:03