Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[17.12.2019] KEVÄÄN 2020 SOVELTUVUUSKOETIETOA :  

 

Infoilta A1-kielivalinnasta ja koulun soveltuvuuskoeluokista (musiikki ja tanssi) 

 

16.1.2020 infotilaisuus tuleville 3. luokkalaisille alkaa klo 17.30 liikuntasalissa. 

Tilaisuus alkaa kieli-infolla ja jatkuu musiikki- ja nykytanssiluokkien soveltuvuuskoeinfolla 

 

Musiikin soveltuvuuskokeiden aikataulu     


Hakulomakkeet palautetaan omalle luokanopettajalle to 23.1. mennessä.  Musiikin ryhmäkoe (Karman musikaalisuustesti) järjestetään vk 6 ma 3.2. klo 14.00 - 15.00, jonka yhteydessä lapselle annetaan tiedote henkilökohtaisesta ajasta, joka tullaan järjestämään samalla viikolla. Henkilökohtaista koeosiota varten tulee harjoitella laulut Hinajalaulu ja Rati riti ralla. Jos oppilas soittaa soitinta, tulisi myös valmistautua pieneen soittoesitykseen. Ota soitin mukaan kokeeseen! (piano, rummut, kitaroita yms. löytyy musiikkiluokasta).  

Henkilökohtaisen koeosion laulut ovat Hinajalaulu sekä Rati riti ralla


Tanssin soveltuvuuskokeiden aikataulu    

Nykytanssin soveltuvuuskokeet järjestetään viikolla 6, ti 4.2, ke 5.2 sekä to 6.2. Varapäivä on keskiviikko 12.2. Kokeet järjestetään koulupäivän aikana. Huoltajalle ilmoitetaan soveltuvuuskoeajat hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.   


[5.12.2019] Joulujuhlien päivämäärät

Joulujuhlatilaisuudet pidetään koululla seuraavasti: 

Torstai 19.12 Joulujuhla 1 klo 9 4AB-ja 5ABC-luokkien huoltajille
Torstai 19.12 Joulujuhla 2 klo 11 2ABC-ja 6ABC-luokkien huoltajille


Perjantai 20.12 Joulujuhla 3 klo 9 1AB-, 3ABC-sekä 4C-luokkien huoltajille


Kevätllukukausi alkaa tiistaina 7.1.2020 klo 10.15


[4.10.2019] Koulutulokkaiden info torstaina 21.11.2019

17.30 Tulevat kolmoset
18.30  Tulevat ykköset


[15.8.2019] Koulun ABC-tiedote on julkaistu  


[18.7.2019] Lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019 seuraavasti:

1. lk klo 8.30-12
2.-6. lk klo 9-12

Tervetuloa!


[3.6.2019] Undervisning i modersmålsinriktad svenska läsåret 2019-2020

Läsåret 2019–2020 erbjuds modersmålsinriktad svenska två timmar i veckan i Kaisaniemen ala-asteen koulu. Undervisningen är avsedd för alla elever i stadens finskspråkiga grundskolor, som talar svenska som ett av deras hemspråk. Elever från årskurserna 1–5 kan anmäla sig till gruppen och eleverna i årskurs 6 får fortsätta i gruppen om de vill.

Lektionerna hålls på eftermiddagen efter den övriga undervisningen, och de ingår inte i barnens veckotimantal. Närundervisningen startar tisdag 13.8.2019 och den ordnas tisdagar kl. 14.30–16 i Kaisaniemen ala-aste, Puutarhakatu 1.

Anmälan senast 18.8.2019 via webben: https://tinyurl.com/yd9uttky

Undervisningen i modersmålsinriktad svenska följer de riksomfattande läroplansgrunderna. Den nya studiehelheten baserar sig på stadsfullmäktigeledamoten Thomas Wallgrens motion år 2014.

Närmare information av rektorn Susanna Kantanen, tel. 09 310 80 684, susanna.kantanen@hel.fi

 ______________________________________________________________

Äidinkielenomaisen ruotsin opetusta lukuvuonna 2019-2020

Kaisaniemen ala-asteen koulussa on lukuvuonna 2019–2020 tarjolla äidinkielenomaista ruotsia kaksi viikkotuntia. Opetus on tarkoitettu kaikille Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen oppilaille, jotka puhuvat yhtenä kotikielenään ruotsia. Opetusryhmään voi osallistua oppilaita vuosiluokilta 1–5 ja 6-luokkalaiset voivat halutessaan jatkaa ryhmässä.

Oppitunnit ovat iltapäivällä muun opetuksen jälkeen, eivätkä ne sisälly lapsen viikkotuntimäärään. Opetus alkaa tiistaina 13.8.2019 ja se järjestetään tiistaisin klo 14.30–16 Kaisaniemen ala-asteella, osoite Puutarhakatu 1. Mikäli matka on yli 2 kilometriä, oppilaalla on oikeus matkakorttiin osallistuakseen opetukseen.

Opetukseen pitää ilmoittautua viimeistään 18.8.2019 verkkolomakkeella, jonne pääset täältä: https://tinyurl.com/y9xzkgx4

Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uusi opintokokonaisuus perustuu kaupunginvaltuutettu Thomas Wallgrenin vuonna 2014 tekemään aloitteeseen.

Lisätietoja opetuksesta antaa Kaisaniemen ala-asteen koulu rehtori Susanna Kantanen, Kaisaniemen ala-asteen koulu, puh. 09 310 80 684, susanna.kantanen@hel.fi


[21.5.2019] Kevätjuhlien aikataulut

3. ja 5. luokat perjantaina 31.5 klo 12.15
1. ja 4. luokat lauantaina 1.6 klo 9

2. ja 6. luokat lauantaina 1.6 klo 10.30 


[27.11.2018] Musiikin soveltuvuuskokeiden aikataulu   
 

Oppilaan huoltajat toimittavat painotetun opetuksen hakulomakkeen siihen kouluun, jonne oppilas ensisijaisesti pyrkii pe 25.1.2019 klo 16.00 mennessä. 

Musiikin ryhmäkoe (Karman musikaalisuustesti) järjestetään vk 6 ma 4.2. klo 14.00 - 15.00, jonka yhteydessä lapselle annetaan tiedote henkilökohtaisesta ajasta, joka tullaan järjestämään samalla viikolla. Henkilökohtaista koeosiota varten tulee harjoitella laulut Hinajalaulu ja Rati riti ralla. Jos oppilas soittaa soitinta, tulisi myös valmistautua pieneen soittoesitykseen. Ota soitin mukaan kokeeseen! (piano, rummut, kitaroita yms. löytyy musiikkiluokasta).


[27.11.2018] Tanssin soveltuvuuskokeiden aikataulu   

Nykytanssin soveltuvuuskokeet järjestetään vk 6 päivinä 4.2., 5.2, ja 6.2. Kokeet järjestetään koulupäivän aikana. Huoltajalle ilmoitetaan soveltuvuuskoeajat hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin. 


[27.11.2018] Infoilta A1-kielivalinnasta ja koulun soveltuvuuskoeluokista (musiikki ja tanssi) ti 8.1.2019 klo 18.15

Tiistaina 8.1.2019 järjestetään 2. luokkalaisten infoilta kielivalinnoista ja soveltuvuuskoeluokista.

Tilaisuus alkaa klo 18.15 kieli-infolla ja jatkuu musiikki- ja nykytanssiluokkien soveltuvuuskoeinfolla klo 18.45 koulun juhlasalissa osoitteessa Puutarhakatu 1. 


[22.11.2018] Infotilaisuudet tuleville ekaluokkalaisille sekä 3. luokan soveltuvuuskoeinfo tiistaina 8.1.

Koulutulokkaiden huoltajille järjestetään infotilaisuus koulun juhlasalissa, Puutarhakatu 1, ti 8.1.2019 klo 17.00 - 18.00 


[18.9.2018] Koulun ABC-tiedote on julkaistu  


[14.8.2018] Koulun vanhempainilta keskiviikkona 22.8.

Tervetuloa syyslukukauden ensimmäiseen Kaisaniemen koulun vanhempainiltaan keskiviiikkona 22.8. klo 17.30-19. Ilta alkaa yhteisellä infolla koulun liikuntasalissa ja jatkuu omissa luokissa luokanopettajien johdolla.

Koulun vanhempainyhdistyksellä on tilaisuudessa kahvila, joten varaa mukaan kolikoita!

Nähdään vanhempainillassa!

T. Susanna Kantanen, rehtori ja Kaisaniemen koulun opettajat


[14.8.2018] MO-SVE Undervisning i modersmålsinriktad svenska erbjuds tvåspråkiga elever

Ennakkotietoa äidinkielenomaisen ruotsin opiskelusta

I augusti året 2016 inledde Kaisaniemen ala-asteen koulu undervisning i modersmålsinriktad svenska. Kaisaniemen ala-asteen koulu var den första finskspråkiga skolan i Helsingfors som erbjöd modersmålsinriktad svenskundervisning och undervisningen fortsätter läsåret 2018–2019. Den frivilliga undervisningen är avsedd för tvåspråkiga barn som hemma talar både finska och svenska och går i en finskspråkig skola.

Läsåret 2018–2019 erbjuds modersmålsinriktad svenska två timmar i veckan. I undervisningsgruppen kommer det att finnas elever från årskurserna 1–5 och eleverna i årskurs 6 får fortsätta i gruppen om de vill. Undervisningen är avsedd för alla tvåspråkiga elever i stadens finskspråkiga grundskolor. Under läsåret kommer skolan att utveckla möjligheterna till distansstudier i modersmålsinriktad svenska.

Lektionerna hålls på eftermiddagen efter den övriga undervisningen, och de ingår inte i barnens veckotimantal. Undervisningen startar 15.8.2018 och den ordnas onsdagar kl. 14.30–16 i Kaisaniemen ala-asteen koulu, Trädgårdsgatan 1. Om resan är över 2 km har eleven rätt att få ett resekort för att kunna delta i undervisningen.

Förhandsanmälan via webben senast 17.8.2018: https://tinyurl.com/yd9uttky

Undervisningen i modersmålsinriktad svenska följer de riksomfattande läroplansgrunderna. Den nya studiehelheten baserar sig på stadsfullmäktigeledamoten Thomas Wallgrens motion år 2014.

Äidinkielenomaisen ruotsin opetusta tarjolla kaksikielisille oppilaille

Kaisaniemen ala-asteen koulu aloitti elokuussa 2016 ensimmäisenä kouluna Helsingissä äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen. Tämä saa jatkoa lukuvuonna 2017–2018. Vapaaehtoinen opetus on tarkoitettu kaksikielisille lapsille, joiden kotikielinä ovat sekä suomi että ruotsi ja jotka ovat suomenkielisessä koulussa.

Kaisaniemen ala-asteen koulussa on lukuvuonna 2018–2019 tarjolla äidinkielenomaista ruotsia kaksi viikkotuntia. Opetusryhmään tulee oppilaita 1.–5. -luokilta ja 6.-luokkalaiset voivat halutessaan jatkaa ryhmässä. Opetus on tarkoitettu kaikille Helsingin kaupungin peruskoulujen kaksikielisille oppilaille. Lukuvuoden aikana kehitetään myös äidinkielenomaisen ruotsin etäopiskelumahdollisuutta.

Oppitunnit ovat iltapäivällä muun opetuksen jälkeen, eivätkä ne sisälly lapsen viikkotuntimäärään. Opetus alkaa 15.8.2018 ja se järjestetään keskiviikkoisin klo 14.30–16 Kaisaniemen ala-asteella, osoite Puutarhakatu 1. Mikäli matka on yli 2 kilometriä, oppilaalla on oikeus matkakorttiin osallistuakseen opetukseen.

Opetukseen pitää ilmoittautua verkossa viimeistään 17.8.2018.

Ilmoittautuminen tehdään verkkolomakkeella, jonne pääset osoitteesta: https://tinyurl.com/y9xzkgx4

Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uusi opintokokonaisuus perustuu kaupunginvaltuutettu Thomas Wallgrenin vuonna 2014 tekemään aloitteeseen.

Lisätiedot / Närmare upplysningar
Susanna Kantanen rehtori/rektor, Kaisaniemen ala-asteen koulu, puh, tfn 310 8068, susanna.kantanen@hel.fi


[26.1.2018] Iltapäiväkerhotoimintaan hakeminen 

Iltapäiväkerhotoimintaa Kaisaniemen alueella järjestää HNMKY RY, iltapäiväkerhotoimintaan haetaan lomakkeella, joka löytyy; http://www.hnmky.fi/lapset-ja-perheet/iltapaivakerhot/hakeminen-kerhoon/

Hakuaika on 24.1-27.4, lomake toimitetaan iltapäiväkerhoon (os. Kaisaniemenkatu 8, 2-3krs), iltapäiväkerhotoiminnan aukioloaikana (klo 12.00-17.00)."

"Afternoon activities in the Kaisaniemi area are organized by HNMKY RY, afternoon club activities are requested by a form that can be found; http://www.hnmky.fi/lapset-ja-perheet/iltapaivakerhot/hakeminen-kerhoon/

The application period is 24.1-27.4. deliver the filled form to the afternoon club (Kaisaniemenkatu 8, 2-3krs), during the afternoon opening hours (12.00-17.00). "

Mikäli tulee kysymyksiä ip-kerhotoiminnasta, niin voi ohjata laittamaan vaikka sähköpostia osoitteeseen maria.aamuharju@hnmky.fi tai antti.fallenius@hnmky.fi


[24.1.2018] Varhennettu kielenopetus

Helsingin peruskouluissa alkaa syksyllä 2018 1. luokalta A1-kielen opetus. Kaisaniemen ala-asteen koulussa 1. luokalla alkavaksi A1-kieleksi voi valita kielirikasteisen englannin, englannin, ranskan tai espanjan. Lisätietoja kielivalinnoista voi kysyä koulun rehtorilta. 


[13.12.2017] Soveltuvuuskokeiden aikataulu

Soveltuvuuskoeluokille pyrkivien ilmoittautumislomakkeet palautetaan omalle luokanopettajalle to 18.1.2018 mennessä. Kaisaniemen ala-asteen koulun musiikin ja tanssin soveltuvuuskokeet järjestetään viikon 6 aikana. Oppilaan soveltuvuuskoeaika ilmoitetaan sähköpostitse huoltajalle.


[22.11.2017] 17.1.2018 Kieli-info koulutulokkaille

Kaikissa helsinkiläisissä peruskouluissa alkaa syksyllä 2018 varhennettu kielen opetus. Tähän liittyvä kieli-info pidetään koulutulokkaiden huoltajille koulun juhlasalissa, Puutarhakatu 1, ke 17.1.2018 klo 18.00.


[20.11.2017] 10.1.2018 Infoilta koulun soveltuvuuskoeluokille pyrkiville

Keskiviikkona 10.1.2018 järjestetään 2. luokkalaisten infoilta soveltuvuuskoeluokille pyrkiville. Tilaisuus alkaa klo 17.30 kieli-infolla ja jatkuu musiikki— ja tanssiluokkien soveltuvuuskoeinfolla klo 18 eteenpäin koulun juhlasalissa osoitteessa Puutarhakatu 1.


[2.6.2016] Kaisaniemen ala-asteen koulun perusparannus alkaa

Kaisaniemen ala-asteen koulun perusparannus alkaa. Rakennuslupa on vielä käsittelyssä ja hankkeelle on haettu rakennustöiden aloittamislupa. Rakentamisen valmistelutyöt alkavat heti kesäkuun alussa koulun päätyttyä. Rakentamistyöt tullaan toteuttamaan kahdessa eri vaiheessa, ensimmäinen vaihe on kesäkuusta 2016 helmikuulle 2017 ja toinen vaihe maaliskuusta 2017 joulukuuhun 2017. Lue lisää tilakeskuksen tiedotteesta.
JAA
17.12.2019 12:40