Yhteystiedot

Jätkäsaaren peruskoulu, Rionkatu 10, 00220 Helsinki
PL 22301, 00099 Helsingin kaupunki

Rehtori Kirsi Myllymäki
kirsi.myllymaki(at)hel.fi
puh. 09 31082601

Apulaisrehtori Maria Hukkanen
maria.hukkanen(at)edu.hel.fi
puh. 09 31015050

Koulusihteeri Julia Riihola
puh. 09 31015049

Opettajat
puh. 09 31020243  

Johanna Sahimaa
Anne Salovesi
Ilona Taimela 

koulupsykologi Riitta Jurvansuu
puh. 09 310 71861

koulukuraattori Greta Secka
puh. 09 310 83251

terveydenhoitaja Mona Aura
puh. 050 3105637

kouluisäntä Teemu Hovila
puh. 040 6301855

iltapäivätoiminta
hilperot.fi
puh. Lisa Wiklund 050 4326631

JAA
31.05.2018 15:04