Suoraan sisältöön

Opetus

Jätkäsaaren peruskoulu on inklusiivinen lähikoulu, jossa jokaisen oikeutta olla arvokas ja ainutlaatuinen tuetaan rakenteellisesti ja luoden tukitoimia.

Koulussa kehitetään digitaalisia toimintatapoja, hyödynnetään teknologiaa opetuksessa ja ollaan mukana älykouluhankkeissa ja teknologian pedagogisessa kehittämisessä.

Englannin kieli on mukana arjen toiminnassa ja koulussa kehitetään kielirikasteista opetusta.

Jätkäsaaren peruskoulu toimii toteutetaan ilmiöoppimista, luokilla 1-4 päivittäin ja 7.luokalla viikoittain.

Lukuvuosi jaksottuu viiteen ilmiöjaksoon, jotka ovat keskenään eri mittaisia ja painottuvat eri tavalla opetettaviin oppiaineisiin. 

Ilmiöjaksot

1.Turvallinen maailma - Safe society syyslomaan saakka

2.Kulttuurien keskellä - The world of cultures joululomaan saakka

3.Tutkin ja koodaan - Thinking science talvilomaan saakka

4.Tarinoiden aika - Story time pääsiäiseen saakka

5.Luontohaaste - Nature challenge kesälomaan saakka

Jokainen ilmiöjakso päättyy aina avoimiin oviin tai muuhun erikseen ilmoitettavaan tilaisuuteen.


Koulun opetussuunnitelmaan voi tutustua eOPS-sivuilla.02.03.2020 10:19