Suoraan sisältöön

Opetus

Jätkäsaaren peruskoulu on inklusiivinen lähikoulu, jossa jokaisen oikeutta olla arvokas ja ainutlaatuinen tuetaan rakenteellisesti ja luoden tukitoimia.

Koulussa kehitetään digitaalisia toimintatapoja, hyödynnetään teknologiaa opetuksessa ja ollaan mukana älykouluhankkeissa ja teknologian pedagogisessa kehittämisessä.

Englannin kieli on mukana arjen toiminnassa ja koulussa kehitetään kielirikasteista opetusta.

Jätkäsaaren peruskoulussa toteutetaan ilmiöoppimista, luokilla 1-6 päivittäin ja luokilla 7-8 viikoittain.

Lukuvuosi jaksottuu viiteen ilmiöjaksoon, jotka ovat keskenään eri mittaisia ja painottuvat eri tavalla opetettaviin oppiaineisiin.

Ilmiöjaksot

  1. Turvallinen maailma - Safe society, syyslomaan saakka
  2. Kulttuurien keskellä - The world of cultures, joululomaan saakka
  3. Tutkin ja koodaan - Thinking science, talvilomaan saakka
  4. Tarinoiden aika - Story time, pääsiäiseen saakka
  5. Luontohaaste - Nature challenge, kesälomaan saakka


Jokainen ilmiöjakso päättyy aina avoimiin oviin tai muuhun erikseen ilmoitettavaan tilaisuuteen.

Koulun opetussuunnitelmaan voi tutustua eOPS-sivuilla.
07.08.2021 14:55

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma