Opetus

Jätkäsaaren peruskoulu on inklusiivinen lähikoulu, jossa jokaisen oikeutta olla arvokas ja ainutlaatuinen tuetaan rakenteellisesti ja luoden tukitoimia. Koulussa kehitetään digitaalisia toimintatapoja, hyödynnetään teknologiaa opetuksessa ja ollaan mukana älykouluhankkeissa ja teknologian pedagogisessa kehittämisessä. Englannin kieli on mukana arjen toiminnassa ja koulussa kehitetään kielirikasteista opetusta. Jätkäsaaren peruskoulu toimii ilmiölähtöisesti päivittäin. Lukuvuosi jaksottuu viiteen ilmiöön, jotka ovat keskenään eri mittaisia ja painottuvat eri tavalla opetettaviin oppiaineisiin. 

Koulun opetussuunnitelmaan voi tutustua eOPS-sivuillaJAA
14.12.2018 12:51