Meidän koulu

Jätkäsaaren peruskoulun ensimmäinen koulurakennus valmistui kesällä 2017 osoitteeseen Rionkatu 8, 00220 Helsinki. Koulu aloitti toimintansa 1.8.2017. Koulurakennuksessa toimivat ensimmäisenä kouluvuonna 2017-2018 alkuopetuksen 1.-2. – luokat sekä päiväkoti omana yksikkönään.

Koulu kasvaa lukuvuosittain yhdellä luokka-asteella, kunnes toinen rakennusvaihe valmistuu. Toinen koulurakennus nousee osoitteeseen Hyväntoivonkatu 5, 00220 Helsinki. Sen toiminta on suunniteltu alkamaan 1.8.2019. Koulu kasvaa vaiheittain 1.-9.luokkien yhtenäiseksi peruskouluksi.


JAA
16.03.2018 08:16