Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Itäkeskuksen peruskoulu
Käyntiosoite: Jäätanssipolku 1, 00900 Helsinki
PL 90302, 00099 Helsingin kaupunki
Kanslia avoinna koulutyöpäivinä kello 8:00 – 15:15

Koulusihteeri Anja Reponen   
puh. 09 310 80964, faksi 310 82189   
anja.reponen2(at)hel.fi
Kanslia on avoinna oppilaille välitunneilla.
Kansliassa käsitellään mm. matkakortti- ja Wilma-tunnusasioita.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Jutta-Riina Karhunen
puh. 09 310 80963, 040 6492796
jutta-riina.karhunen(at)hel.fi

Apulaisrehtori Mia Merikukka
puh. 09 310 80056, 040 3348484
mia.merikukka(at)edu.hel.fi

Ruokala (C-talo)
puh. 09 310 80962

Erityisopettajat
Hannele Lejeune (lähinnä 7-9)
puh. 09 310 72121 tai 050 408 8626
Anu Nylén-Hakkala (lähinnä 1-6)
puh. 09 310 80965 tai 040 767 7325

Opinto-ohjaaja Jyrki Karjalainen
puh. 050 401 3069, jyrki.karjalainen(at)edu.hel.fi   

Koulupsykologi Saana Laine
puh. 09 310 71834 tai 050 401 3260

Kuraattori Sari Peussa
puh. 09 310 82792 tai 050 401 3263
  
Iltapäivätoiminnan vastaava Jutta-Riina Karhunen   

Kouluterveydenhoitaja Lotta Kääriäinen   
puh. 050 402 2726,
Koululla joka päivä

Terveydenhoitaja käyttää myös Helsingin kaupungin sähköistä asiointia. Palvelun käyttö edellyttää puolesta asioinnin sopimusta.

Kouluisäntä Heikki Taras
puh. 050 402 5549

Kouluravintola
puh. 09 310 80962JAA
03.03.2020 12:16