Yhteystiedot

Itäkeskuksen peruskoulu
Käyntiosoite: Jäätanssipolku 1, 00900 Helsinki
PL 90302, 00099 Helsingin kaupunki
Kanslia avoinna koulutyöpäivinä kello 8:00 – 15:15

Koulusihteeri Anja Reponen   
puh. 09 310 80964, faksi 310 82189   
anja.reponen2(at)hel.fi
Kanslia on avoinna oppilaille välitunneilla.
Kansliassa käsitellään mm. matkakortti- ja Wilma-tunnusasioita.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Jutta-Riina Karhunen
puh. 09 310 80963, 040 6492796

jutta-riina.karhunen(at)hel.fi

Apulaisrehtori Mia Osayi-Edwins
puh. 09 310 80056, 040 3348484

mia.osayi-edwins(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja

Opettajanhuone
puh. 09 310 80965

Alkuopetus (D-talo)
puh. 09 310 80961

Teknisen työn luokka (B-talo)
puh. 09 310 82797

Ruokala (C-talo)
puh. 09 310 80962

Erityisopettajat
Hannele Lejeune (lähinnä 7-9)
puh. 09 310 72121 tai 050 408 8626
Anu Nylén-Hakkala (lähinnä 1-6)
puh. 09 310 80965 tai 040 767 7325

Opinto-ohjaaja Jyrki Karjalainen
puh. 050 401 3069, jyrki.karjalainen(at)edu.hel.fi
Koululla ti-pe

Koulupsykologi Saana Laine
puh. 09 310 71834 tai 050 401 3260

Kuraattori Sari Peussa
puh. 09 310 82792 tai 050 401 3263

 

Iltapäivätoiminnan vastaava Mia Osayi-Edwins
puh. 09 310 8005
mia.osayi-edwins(at)edu.hel.fi

Kouluterveydenhoitaja Maarit Antila
puh. 050 402 2726,
Koululla ma, ti, ke ja pe

Terveydenhoitaja käyttää myös Helsingin kaupungin sähköistä asiointia. Palvelun käyttö edellyttää puolesta asioinnin sopimusta.

Kouluisäntä Ville Häkkinen  
puh. 050 401 3983

Kouluravintola
puh. 09 310 80962JAA
17.01.2019 11:28