Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Itäkeskuksen peruskoulu
Käyntiosoite: Jäätanssipolku 1, 00900 Helsinki
PL 90302, 00099 Helsingin kaupunki
Kanslia avoinna koulutyöpäivinä kello 8:00 – 15:15

Koulusihteeri Anja Reponen   
puh. 09 310 80964, faksi 310 82189   
anja.reponen2(at)hel.fi
Kanslia on avoinna oppilaille välitunneilla.
Kansliassa käsitellään mm. matkakortti- ja Wilma-tunnusasioita.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Jutta-Riina Karhunen
puh. 09 310 80963, 040 6492796
jutta-riina.karhunen(at)hel.fi

Apulaisrehtori Mia Merikukka 
puh. 09 310 80056, 040 3348484
mia.merikukka(at)edu.hel.if

Apulaisrehtori Annina Kervinen 
puh. 09 310 38831, 040 5957192
annina.kervinen(at)edu.hel.fi

Ruokala (C-talo)
puh. 0504157296

Erityisopettajat

Aleksi Nissinen, 7-9lk

p. 09 310 72121 tai 050 408 8626

Linda Manner 3, 5-6lk

p. 040 8425604

Anu Nylén-Hakkala  1-2, 4lk

p. 09 310 80965 tai 040 767 7325

Opinto-ohjaaja Eija-Mari Karjalainen
puh. 050 401 3069, eija-mari.karjalainen(at)edu.hel.fi   

Koulupsykologi Anton Silvi
puh. 09 310 71834 tai 050 401 3260

Koulukuraattori Sari Peussa
puh. 09 310 82792 tai 050 401 3263

Kouluvalmentaja Alpo Kivijärvi
puh. 040 8099391   

Iltapäivätoiminnan vastaava Jutta-Riina Karhunen   

Kouluterveydenhoitaja Adna Osman
puh. 050 402 2726,
Koululla ma-pe

Kouluisäntä Juha Pesu
puh. 0405232892

Kouluravintola
puh. 09 310 8096203.01.2023 10:47