Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Hei ja mahtavaa yhdessä onnistumisen lukuvuotta kaikille!

Koulu alkaa keskiviikkona 11.8.2021 klo 10 ja päättyy klo 13. Oppilaat kokoontuvat oman luokkatunnuksen kohdalle koulun pihaan. Opettaja hakee oppilaat sieltä ja jakaa 6.-9.lk oppilaille maskit.

Torstaina 12.8. ja perjantaina 13.8. 1.-2.lk oppilaiden koulupäivä on klo 9-12 ja 3.-9.lk oppilaiden klo 10.15-14. Yläkoululaisilla voi tulla näihin muutoksia ryhmäytymisretkien vuoksi, luokanvalvoja ilmoittaa niistä erikseen.

Varsinaisen lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 16.8. Lukujärjestykset näkyvät wilmassa. 

Helsinki-päivää vietämme eri kulttuurikohteissa vieraillen koko koulu voimin 31.8.2021.

Vanhempainaamu pidetään keskiviikkona 8.9.2021. Koko koulun yhteistä aloitusta emme voi vallitsevan koronatilanteen vuoksi pitää salissa, joten kokoonnumme turvavälein ja maskein luokkiin. Pidän yhteisen aloituksen etäyhteyksin, jonka jälkeen luokanopettajan tai luokanvalvojan pitämänä luokan oma osuus. Yhteinen osuus on klo 8.15-9 ja luokan oma klo 9-10.

Yhdessä onnistumisen vuoteen liittyy joka kuukaudelle valittavat vahvuudet ja tunnetaidot, joita harjoitellaan ikätasoisesti luokissa. Elokuun vahvuuksina ovat ystävällisyys ja huumorintaju. Silloin laaditaan myös luokan säännöt kiusaamista vastaan ja ystävällisyyden puolesta. Näistä lisää tietoa vanhempainaamussa.

Aamukerhoon voi ilmoittautua wilman kautta ensimmäisellä viikolla. Iltapäiväkerhoon ilmoittautumiset on tehty keväällä ja olette saaneet päätökset niistä. Aamukerho alkaa ma 16.8. Iltapäiväkerho alkaa heti ensimmäisenä koulupäivänä 11.8. 

Luokanopettaja ja -valvoja kertoo lisää koulun alettua. 

Lämpimästi tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta kanssamme!

Itiksen väkiOppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyisten 9.-luokkalaisten on tänä keväänä haettava toisen asteen koulutukseen. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle elämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja sivistys.

Jokaisella nuorella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa – alkaen nykyisistä 9.-luokkalaisista eli pääosin 2005 syntyneistä. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Huoltajan vastuulla on huolehtia, että nuori hakeutuu perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ja että nuori suorittaa oppivelvollisuutensa. Peruskoulun velvollisuus on antaa oppilaalle ohjausta, koulujen opinto-ohjaajat auttavat ja neuvovat.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen kytkeytyy oikeus maksuttomaan koulutukseen. Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen koulutuksen tai täyttää 20 vuotta.

Kooste huoltajille oppivelvollisuuden laajentamisesta (pdf)
06.08.2021 12:38