Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Koulun kanslia sulkeutuu 21.6. 2021. Koulusihteeri on  jälleen tavattavissa maanantaina 26.7.2021 ja rehtori ma 2.8. 2021. 

Aurinkoista kesää kaikille!


Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyisten 9.-luokkalaisten on tänä keväänä haettava toisen asteen koulutukseen. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle elämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja sivistys.

Jokaisella nuorella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa – alkaen nykyisistä 9.-luokkalaisista eli pääosin 2005 syntyneistä. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Huoltajan vastuulla on huolehtia, että nuori hakeutuu perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ja että nuori suorittaa oppivelvollisuutensa. Peruskoulun velvollisuus on antaa oppilaalle ohjausta, koulujen opinto-ohjaajat auttavat ja neuvovat.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen kytkeytyy oikeus maksuttomaan koulutukseen. Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen koulutuksen tai täyttää 20 vuotta.

Kooste huoltajille oppivelvollisuuden laajentamisesta (pdf)
21.06.2021 15:07