Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Sosiaalinen integraatio

Hiidenkiven peruskoulun tavoitteena on olla kaikille yhteinen koulu oppilaan tukitarpeista riippumatta. Oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan moninaisin tukijärjestelyin.

Useita aikuisia ryhmissä

Oppitunneilla työskentelee useita aikuisia saman ryhmän kanssa. Tätä kutsutaan samanaikaisopetukseksi. Luokanopettajan tai aineenopettajan kanssa ryhmässä saattaa työskennellä erityisopettaja tai avustaja. Useammalle saman luokka-asteen ryhmälle sijoitetaan samaa oppiainetta samaan aikaan. Tällöin oppilaiden tarpeet edellä voidaan esim. kahden luokan oppilaita ryhmitellä kolmeen tai neljään ryhmään. Kukin saa tällöin tarvitemaansa tukea kohdennetummin.

Koulussamme työskentelee useita koulunkäyntiavustajia, joiden tehtävänä on yhdessä opettajien kanssa tukea oppilaidemme koulutyötä ja koulupäivien sujumista.

Muita tukimuotoja

Erityisopettajamme järjestävät tuen tarpeessa olevlle oppilaille pienryhmäopiskelua tukipajojen muodossa. Näissä tukipajoissa voidaan yksilökohtaisesti räätälöidä oppilaalle tukea eri oppiaineisiin ja oppilaan tarpeisiin.

BuddySchool on ryhmätoimintaa, jossa oppilaat antavat toisilleen läksyapua iltapäivisin. Toimintaa ohjaa koulun aikuinen BuddySchool-oppilaiden kanssa.

Tyttö- ja poikaryhmät ovat 8.-9.luokkalaisten sukupuolisensitiivinen valinnaisaine. Ryhmässä harjoitetaan arjen taitoja ja vahvistetaan vuorovaikutustaitoja tulevaisuutta ajatellen. Poikaryhmää ohjaavat koulumme kuraattori ja opettaja. Tyttöryhmää ohjaavat kouluvalmentaja ja opettaja työparina. Ryhmät kokoontuvat Tapanilan Erän nuorisotalolla kerran viikossa aamun ensimmäisellä tunnilla.

Läksykerhoja järjestävät koulun erityisopettajat. Läksykerhoihin voi kuka tahansa oppilas mennä saamaan ohjausta läksyjen tekemiseen ja koulutyöhön. Läksykerhoihin myös ohjataan oppilaita opettajien toimesta.

Vuorovaikutustaidot

Hiidenkiven koulun opetussuunnitelmassa on vuorovaikutustaidoille erillinen oppitunti. Koulu käyttää vuorovaikutustaitoja opiskeltaessa Rovaniemellä kehitetyn hyvinvoinnin vuosikellon kuukausittain vaihtuvia teemoja. Opettajakunta on koulutettu käyttämään vuorovaikutustaitotunneilla erilaisia menetelmiä kuten Friends tai Hyvää mieltä yhdessä

Syksyllä 2021 vuorovaikutustaitotunneilla 6.-7.luokkalaiset tutustuvat itsemyötätuntoon  Perhepolku® kehittämällä menetelmällä.

Erityisopetus

Oppilailla on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Meidän tehtävämme on miettiä ja järjestää kuinka kutakin oppilasta tuettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Koulu on oppilaita varten!

Erityisopetus on Hiidenkivessä pääasiassa samanaikaisopetusta eli luokassa työskentelee usein kaksi aikuista. Koulussamme työskentelee neljä erityisluokanopettajaa sekä kuusi laaja-alaista erityisopettajaa.

Erityisopettajat järjestävät samanaikaisopetuksen lisäksi pienryhmiä, erilaisia pajoja ja tukikerhoja.

Kouluvalmentaja

Hiidenkivessä on toiminut kouluvalmentaja syksystä 2018. Kouluvalmentaja ohjaa ja järjestää oppilaille monimuotoista toimintaa. Hänellä on aikaa kuunnella ja auttaa oppilaita. Kouluvalmentajan työkenttä on moninainen ja hän hyödyntää toiminnassaan koulutoiminnan, sosiaalityön ja nuorisotyön toimintamuotoja tukien oppilaiden kokonaishyvinvointia.

Oppilashuolto

Hiidenkivessä työskentelee kaksi kuraattoria, kaksi psykologia, kaksi terveydenhoitajaa ja lääkäri. Jatko-opintoihin ohjaamisesta ja valmentamisesta vastaavat kaksi oppilaanohjaajaa.24.09.2021 12:19