Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista.

Useissa peruskouluissa 7.–9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettu opetus

Hiidenkiven peruskoulussa voi opiskella luokat 7–9 mediapainotteisesti. Luokalla on omia mediaan liittyviä valinnaiskursseja. Myös pakollisissa oppiaineissa huomioidaan medianäkökulma ja tehdään erilaisia mediaan liittyviä projekteja.

Mediaopetuksessa tutkitaan mediaa, sen keinoja ja vaikutusmahdollisuuksia, harjoitellaan käyttämään mediaan liittyvää tekniikkaa sekä opetellaan itse tuottamaan sisältöä mediaan. Medialuokkalaiset opiskelevat yhdessä työskentelyn, projektinhallinnan sekä kriittisen ajattelun ja luovan ilmaisun taitoja.

Medialuokalle valitaan oppilaat helmikuussa järjestettävällä soveltuvuuskokeella. Kokeessa testataan ryhmätyötaitoja sekä oppilaan ideointikykyä ja taitoa ilmaista ajatuksiaan suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Mediakasvatuksen valintakoe järjestetään Hiidenkivessä pe 5.2.2021 klo 9. Koe kestää n. kaksi tuntia. Kaikki kokeeseen tarvittava materiaali tarjotaan osallistujille paikan päällä. Ole ajoissa paikalla. Uusintakoe järjestetään pe 12.2. Hakulomakkeen viimeinen palautuspäivä on tiistai 15.12.

Painotukseen valitaan enintään 24 oppilasta. 

Kokeeseen osallistuville muiden koulujen oppilaille tarjotaan eväspaketti kokeen jälkeen. Huom! emme pysty huomioimaan eväissä erityisruokavalioita. Hiidenkiven peruskoulussa opiskelevat ruokailevat koulun ruokalassa.

Kokeeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä koulun virka-apulaisrehtoriin. Uusintakokeeseen hakemisesta on oltava yhteydessä kouluun viimeistään 9.2.

Kielikylpy

Syksystä 2019 alkanut kielikylpyopetus jatkuu ja täydentyy uudella 1.luokalta.

Kielikylpyyn hakeudutaan kielikylpypäiväkotien kautta. Hiidenkiven koulu tekee yhteistyötä kielikylpypäiväkoti Nuotin ja Vihtorin kanssa.22.02.2021 10:39

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma