Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Hiidenkivi on Fallkullan ja Tapanilan alueen lasten lähikoulu luokilla 1–9.

Hiidenkiven oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolella asuvia voidaan ottaa huoltajan hakemuksesta koulun oppilaaksi, jos koulussa on tilaa.

Vuosiluokilla 7–9 Hiidenkivessä voi opiskella mediakasvatuspainotteisesti. Medialuokalle valitaan vuosittain 24 oppilasta soveltuvuuskokeella. Painotettuun opetukseen voi hakea asuinpaikasta riippumatta.

Hiidenkivessä toimii myös ruotsin kielikylpyopetus, jonne hakeudutaan kielikylpypäiväkotien (Pk Nuotti ja Pk Vihtori) kautta.

HIIDENKIVEN KOULUUN HAKEMINEN LUKUVUODELLE 2022-2023

Tulevat 1.luokkalaiset

8.12.2021 klo 18.00 Infoilta tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille

Tule kuulemaan tärkeät asiat koulupolusta, kielivalinnoista, ruotsin kielikylpyopetuksesta ja Hiidenkiven pedagogiikasta

Tulevat 7.luokkalaiset

ke 10.11.2021 klo 18.00 Koulun infoilta tulevien 7.luokkalaisten vanhemmille. Tilaisuudessa esitellään medialuokalle hakemisen periaatteet. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin, jos koronatilanne niin vaatii.

Paikan päälle tulevien toivotaan käyttävän kasvomaskia ja noudattavan hyvää käsihygieniaa.

Medialuokan valintakoke järjestetään ke 2.2.2022 klo 9.00-12.00. Kokeessa testataan ryhmätyötaitoja sekä oppilaan ideointikykyä ja taitoa ilmaista ajatuksiaan suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Kokeeseen ei tarvitse ottaa omia välineitä mukaan. Koe alkaa kello 9 ja kokeeseen osallistujat kokoontuvat koulun aulassa. Kokeessa on kaksi tunnin mittaista osiota ja välissä pieni tauko. Kokeen jälkeen oppilaan syövät koululounaan Hiidenkivessä. VALINTAKOKEESEEN EI TULE ERILLISTÄ KUTSUA!

28.10.2021 12:30