Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat 2020

[10.3.2020] Pöytäkirja 10.3.2020

[18.5.2020] Pöytäkirja 18.5.2020

[23.9.2020] Pöytäkirja 22.9.2020

Pöytäkirjat 2019

[5.3.2019] Pöytäkirja 5.3.2019

[22.5.2019] Pöytäkirja 22.5.2019

[26.9.2019] Pöytäkirja 24.9.2019

Johtokunnan jäsenet27.10.2020 16:12