Suoraan sisältöön

Kerho- ja harrastustoiminta

Kerho- ja harrastustoiminta koulussamme lukuvuonna 2021−2022

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Kaupunki on vakuuttanut osallistujat lukuun ottamatta kaupungin koordinoimaa EasySport-toimintaa.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:

Maanantaisin:

Ohjelmointi ja pelisuunnittelu, maanantai klo 14.15-15.45, kirjasto
3.-6.-luokkalaisille
Ohjelmointiharrastuksessa opitaan koodaamisen peruslogiikkaa visuaalisten koodiblokkien avulla Minecraftin pelimekaniikkoja hyödyntäen. Koodausryhmässä koodataan myös omia minipelejä ja taitojen karttuessa hypätään pelinkehittäjän saappaisiin isomman peliprojektin pariin.
Lisätietoa: Linkki
Ilmoittaudu: Linkki ilmoittautumiseen
Yhteyshenkilö: Konstamikko Korhonen, konstamikko.korhonen@sog.gg
Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli


Tiistaisin:
Kuvataide, tiistai klo 14.15-15.45, Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, Taide 1 -luokka, 2. krs. (oppilaat haetaan ensimmäisellä kerralla oman koulun ulko-ovelta)
3.-6.-luokkalaisille
Kiinnostaako taideharrastus? Kuvataideryhmissä piirretään, maalataan, muovaillaan ja askarrellaan korkeatasoisilla taidemateriaaleilla ja -välineillä.
Ryhmän ohjaajana toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun taiteellisesti ja pedagogisesti ammattitaitoinen kuvataideopettaja.
Harrastusryhmiin voi osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen
alla olevasta linkistä. Valitse vihreä ”hakeudu oppilaaksi” ja täytä lomake.
Linkki ilmoittautumiseen
Lisätietoa ja ohjeita ilmoittautumiseen: toimisto@kuviskoulu.fi, puh. 045 1243586
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / harrastamisen Suomen malli

Keskiviikkoisin:

Parkour, keskiviikko klo 14.15-15.15, liikuntasali
3.-6.-luokkalaisille Tunneilla tutustutaan parkourin ja kehonhallinnan perusteisiin, joten harrastus sopii erinomaisesti aloittelijoille. Lapsilla tulisi olla sisäliikuntaan sopiva liikuntavarustus ja juomapullo.
Ilmoittautuminen: suomiharrastaa@gmail.com
HUOM! Jos jatkat harrastusta syksyltä, lisää viestiin tieto: jatkaa harrastusta
Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, Koulu, Luokka-aste, Harrastajan yhteystiedot (numero), Sukupuoli: tyttö, poika, muu, en halua kertoa, Huoltajan nimi, Huoltajan sähköpostiosoite ja puh.nro, Muuta huomioitavaa.
Saatte kuittauksen ilmoittautumisen jälkeen, jonka saatuanne lapsenne voi osallistua toimintaa. Yhteystiedot: suomiharrastaa@gmail.com
Järjestäjä: Stadin pallo / harrastamisen Suomen malli

Elokuva & animaatio, keskiviikkoisin klo 14.15-15.45
Malmin peruskoulu, Talvelantie 1
5.-9.-luokkalaisille
Kiinnostaako elokuva- ja animaatioharrastus? Elokuva- ja animaatioharrastuksessa opitaan liikkuvan kuvan perusperiaatteet ja harjoitellaan niiden käyttöä videoita tehden. Tutuksi tulevat ideointi, käsikirjoittaminen, piirtäminen, luonnostelu, animointi ja kuvaaminen. Harrastukseen voi osallistua, vaikkei olisi koskaan tehnyt elokuvia tai animaatioita. Harrastuksessa oppii kuitenkin varmasti uutta, vaikka olisitkin jo aiheeseen perehtynyt. Kurssilla työskennellään ryhmissä ja itsekseen. Harrastuksessa käytetään Sarjakuvakeskuksen tabletteja, sekä mahdollisuuksien mukaan omia puhelimia. Opettajina toimivat ammattitaitoiset kuvataidekasvattajat.
Ilmoittautuminen: Linkki ilmoittautumiseen
Järjestäjä: Suomen Sarjakuvaseura / Harrastamisen Suomen malli

Perjantaisin:
Tanssimix, perjantaisin klo 14.15-15.45, liikuntasali
3.-6.-luokkalaisille
Tanssimixissä perehdytään tanssin perustaitoihin ja kehitetään omaa tanssillista ilmaisua erilaisilla luovilla ja improvisaatioon perustuvilla harjoitteilla. Tunteihin sisältyy tanssin ilon lisäksi myös eri tanssilajeihin tutustumista sekä omien tanssiesitysten työstämistä.
Ilmoittautuminen: info@tanssix.fi
Tarvittavat tiedot: nimi, luokka, koulu, mahdolliset hahmotukseen ja keskittymiseen liittyvät haasteet, jotka opettajan on hyvä tietää, huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero.
Yhteyshenkilö: Tiina Salmi, puh. 040 1988469
Järjestäjä: Tanssix / Harrastamisen Suomen malli
...
Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.
Yläkouluikäisten ryhmiin voi tulla mukaan myös ilman ennakkoilmoittautumista.
Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen keston ajan.

16.02.2022 15:56