Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Oppilaat ovat erilaisia ja tarvitsevat erilaista tukea oppiakseen. Herttoniemenrannan ala-asteella oppimista tuetaan erilaisin keinoin: mm. erityisopetuksella, läksyparkilla, tukiopetuksella, pienryhmäopetuksella, opetusta ryhmittelemällä, oppimateriaaleja valitsemalla sekä oppimisympäristöön vaikuttamalla.

Oppilaalle voidaan tehdä henkilökohtainen suunnitelma tuen muodoista ja sen mukaan hän voi saada yleistä tukea, tehostettua tukea tai erityistä tukea.

Oppilashuoltoryhmä suunnittelee koulun tasolla yhteisötasoisia toimia, jotka tukevat kaikkien turvallisuutta ja oppimista. Koko kouluyhteisö on yhdessä vastuussa oppilaiden hyvinvoinnista ja oppimisesta.09.09.2020 11:17