Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Herttoniemenrannan ala-aste on n. 510 oppilaan koulu Herttoniemenrannan alueella. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden luokka, tuettu erityisluokka sekä kolme alueellista erityisluokkaa.

Herttoniemenrannan ala-asteen koulu pyrkii olemaan turvallinen lähikoulu, jossa jokaisella on oikeus oppia ja kasvaa omassa tahdissaan, turvallisesti. Erilaiset oppilaat riippumatta ikätasosta, kehitystasosta tai kulttuurisesta taustasta toimivat koulussa yhdessä toisiaan kunnioittaen. Koulussa kiinnitetään huomiota toisten kohtaamiseen, läsnäoloon ja tasavertaiseen kohteluun sekä toista arvostavaan ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Koulun tehtävänä on opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja elämää ja yhteiskunnassa toimimista varten.26.01.2021 13:52