Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Haagan peruskoulussa lasten ja nuorten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Koulussamme on neljä laaja-alaista erityisopettajaa tukemassa oppilaiden koulutyötä. 

Oppilaan ohjauksella (OPO) annetaan tietoa valintamahdollisuuksista ja valintojen merkityksestä jatko-opintoihin, oppilaan tulevaisuuteen sekä työelämään sijoittumiseen.

Kouluterveydenhoitaja on koululla joka päivä. Terveydenhoitajan tavoittaa päivittäin matkapuhelinnumerosta ja koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan terveydenhoitajan välityksellä. Kouluterveydenhuolto ja hammashoito ovat oppilaalle maksuttomia.

Koulukuraattori on koululla neljänä päivänä viikossa. Koulupsykologi on koululla kahtena päivänä viikossa. Kuraattori ja psykologi ovat tavoitettavissa Wilman kautta, sähköpostilla tai matkapuhelinnumerosta. 04.11.2020 10:40