Suoraan sisältöön

Joustava perusopetus (JOPO)

Koulussamme toimii kaksi joustavan perusopetuksen (JOPO) luokkaa.

Joustava perusopetus on tarkoitettu nuorille, joiden kohdalla tavoitteena on ennaltaehkäistä koulumotivaation heikkenemistä ja koulusta putoamista toiminnallisella ja työpainotteisella opiskelulla. Toiminnan tavoitteena on elämänhallintataitojen ja opiskeluvalmiuksien kehittämisen ohella tukea peruskoulun loppuun saattamista, edistää toisen asteen koulutukseen siirtymistä yksilöllisellä tuella ja varmistaa jatko-opiskelupaikan saaminen.

JOPO-luokalla opiskellaan sekä koulussa että työpaikalla. Työssäoppimisjaksoja on lukuvuodessa neljä, yhteensä noin 80 päivää. Koulussa opiskelu etenee yksilölliseen tahtiin pienryhmässä. Opiskeluun sisältyy myös retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja. Luokassa toimii opettajan lisäksi myös nuoriso-ohjaaja.

Hakeminen JOPO-luokalle

JOPO-luokalle haetaan kerran vuodessa. Seuraava hakuaika päivitetään myöhemmin.

JOPO-luokalle voivat hakea vähintään 14-vuotiaat 7.–9. -luokkalaiset, joilla on peruskoulua jäljellä vähintään yksi vuosi.

Hakija täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan oppilashuoltohenkilöstön suositus. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun huhtikuun aikana.

Oppilasvalinnoista ja koulupaikasta päättää opetuspäällikkö. Lisätietoja saa esim. oman koulun koulukuraattorilta, JOPO-opettajalta ja nuoriso-ohjaajalta.

edu.hel.fi/jopo

JOPO-opettajien ja nuoriso-ohjaajien yhteystiedot:

JOPO-luokan opettajat
Kari Rajorko
puh. 050 403 2450, kari.rajaorko@edu.hel.fi

Mika Myntti
puh. 040 336 2364mika.myntti@edu.hel.fi

JOPO-luokan nuoriso-ohjaaja
Hanne Seppä
puh. 041 512 1737, hanne.seppa@hel.fi21.06.2021 09:20