Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunnan jäsenet

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Johtokunnan pöytäkirjat

Linkit johtokunnan kokouspöytäkirjoihin. Pöytäkirjan pitäjä päivittää tekstit, pöytäkirjan hyväksynnän jälkeen.

Johtokunnan kokous 10/ 2021 pöytäkirja 

Johtokunnan kokous  6/ 2022 pöytäkirja 

Johtokunnan kokous 3/ 2022 pöytäkirja
13.06.2022 11:49