Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunnan jäsenet

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat 2020-2021

Johtokunnan kokous 29.9.2020 pöytäkirja

Linkit tulevien kokouksien pöytäkirjojen pohjiin, kokousia ei ole vielä pidetty. Pöytäkirjan pitäjä päivittää tekstit, pöytäkirjan hyväksynnän jälkeen.

Johtokunnan kokous 2 nro / 202X pöytäkirja 

Johtokunnan kokous 3 nro / 202X pöytäkirja 

Johtokunnan kokous 4 nro / 202X pöytäkirja
10.09.2021 13:41