Meidän koulu

Haagan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1.–9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 700. Koulussa toimii yksi erityisopetuksen luokkaa ja kaksi joustavan perusopetuksen luokkaa (JOPO).

Haagan peruskoulussa on 3. luokalta alkaen liikuntapainotus, jolle pyritään soveltuvuuskokeiden kautta. Soveltuvuukokeet järjestetään tuleville 3.-luokkalaisille ja täydentävänä ottona 7.-luokkalaisille tammi-helmikuussa.

MALU (matemaattis-luonnontieteellinen)-painotus on mahdollista valita 3. luokasta lähtien yhdeksännelle luokalle saakka.

Haagan peruskoulun kielivalikoimaan kuuluvat A- kielinä englanti, ruotsi, saksa ja espanja. B- kielinä ovat ruotsi, saksa, espanja ja venäjä.

Tästä löytyy  Tulevien 7. -luokkalaisten opasJAA
05.09.2018 14:49