Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Haagan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1.–9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 730. Koulussa toimii yksi erityisopetuksen luokka (7.-9. luokkalaisille) ja kaksi joustavan perusopetuksen luokkaa (JOPO). Koulumma toimii kahdessa rakennuksessa. Luokat 1-6 osoitteessa Isonnevantie 16 C ja luokat 7-9 osoitteessa Vanha viertotie 23. 

Haagan peruskoulussa on 3. luokalta alkaen liikuntapainotus, jolle pyritään soveltuvuuskokeiden kautta. Soveltuvuukokeet järjestetään tuleville 3.-luokkalaisille ja täydentävänä ottona 7.-luokkalaisille tammi-helmikuussa.

MALU (matemaattis-luonnontieteellinen)-painotus on mahdollista valita 3. luokasta lähtien yhdeksännelle luokalle saakka.

Haagan peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:

  • A1-kieli englanti, ruotsi, saksa ja venäjä (alkaa 1. luokalla)
  • Valinnainen A2-kieli englanti, ruotsi, saksa ja espanja (alkaa 3. luokalla)
  • B1-kieli ruotsi (alkaa 6. luokalla)
  • B2-kieli saksa, venäjä ja espanja

Ryhmien muodostaminen vaatii vähintään 15 oppilasta.

Tulevien 7.-luokkalaisten opas 2021-2022
15.05.2021 18:58