Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

(27.8.2021)

Lukuvuosi 21-22

Vanhempainillat pidetään luokka-astettain syyskuun 2021 puoliväliin mennessä. Vanhempainiltojan ajankohdat ilmoitetaan Wilmassa.


(25.5.2021)

YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN TORSTAINA 17.6.2021

Jos hait yhteishaussa tai erityisoppilaitosten haussa, saat valintatuloksesi kesäkuussa. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan torstaina 17.6.2021.

  • Koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen oppilaitoksilla on erilaisia ohjeistuksia. On erittäin tärkeää, että hakija seuraa aktiivisesti itselleen saapuvia sähköpostiviestejä. 
  • Suosittelen, että jokainen nuori etsii OPINTOPOLUSTA maaliskuussa tulleen vahvistusviestin (siitä ilmenee hakutoiveet) ja näyttää sen huoltajalle. Oppilaitokset käyttävät OPINTOPOLKUUN kirjattua sähköpostiosoitetta.
  • Jos sähköpostin osalta ilmenee epäselvyyksiä, voitte olla minuun yhteydessä, niin tarkastetaan tilanne OPINTOPOLUSTA. 
  • Heti valintojen valmistuttua, saat sähköpostiisi linkin oman tuloskirjeeseen.
  • Jos saat opiskelupaikan, muista ottaa paikka vastaan mahdollisimman pian tai viimeistään määräpäivään mennessä. Viimeinen päivämäärä on 1.7.2021
  • Oppilaitos lähettää sinulle erikseen päätöksen hyväksytystä opiskelupaikasta ja ohjeet, miten otat paikan vastaan. Jos olet hakulomakkeella antanut luvan toimittaa päätöksen opiskelijavalinnasta sähköisesti, voit saada sen sähköpostiisi. Jotkut oppilaitokset voivat kuitenkin lähettää päätöksen kirjepostina.

Opiskelupaikka on muistettava vastaanottaa!

Opiskelupaikan vastaanottaminen:

Lukiot

Saat tarkemmat ohjeet siitä lukiosta, jonka opiskelijaksi sinut valitaan. Lukio-opintojen tarkempi suunnittelu käynnistyy elokuussa, kun opiskelu alkaa. On kuitenkin mahdollista, että sinulta tiedustellaan lomakkeelle jotain perusvalintoja (katsomusaine, vieraat kielet, matematiikka). 

 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Kaikille kevään 2021 yhteishaussa opiskelupaikan saaneille lähetetään hyväksymiskirje viikolla 24. Opiskelupaikka pitää vahvistaa kirjeessä annettujen ohjeiden mukaan. Opinnot alkavat uusilla perustutkinto-opiskelijoilla 4.8.2021.

Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta saa hakutoimistosta puh. 09 310 89318 (ma-pe klo 10-14)
hakutoimisto@edu.hel.fi.


Jos oppilas ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa:

STADIN AMMATTIOPISTON JATKUVA HAKU

LISÄTIETOA => https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi/jatkuva-haku/

 

LUKIOIDEN osalta voi olla yhteydessä suoraan oppilaitokseen, jos haluaa selvittää omaa tilannetta, kysyä mahdollista varasijoista tai vapaana olevista opiskelupaikoista. 

 

Elokuusta 2021 alkaen kymppiluokkien opetuksesta Helsingissä vastaa ainoastaan Stadin AO, opetusta tullaan järjestämään Hattulantien, Kullervonkadun, Vilppulantien ja Ilkantien toimipaikoissa. Helsingin kaupunki tulee osoittamaan riittävän määrän opiskelupaikkoja Helsingissä asuville peruskoulun päättäneille nuorille. Haku tapahtuu opintopolku-sivuston kautta osoitteessa: www.opintopolku.fi

Opintopolun lisäksi on tuotettu video, jossa nuoret kertovat opiskelusta LuvassaValmassa ja Kympillä. Video löytyvät opetusviraston YouTube sivustolta: https://youtu.be/Rh79JN7OlHg |||||| https://stadinao.fi/valma-opinnot/

 

OHJAAMO

Ohjaamo Helsinki on 15-29 -vuotiaiden nuorten neuvontapiste Helsingin sydämessä sekä lähellä sinua. Ohjaamo Helsinkiin voit tulla ilman ajanvarausta ja keskustella juuri sinulle tärkeistä asioista ohjaajiemme kanssa. Ohjaamo Helsingissä mikään kysymys ei ole liian pieni tai suuri, tule juttelemaan juuri sellaisena kuin olet, juuri siitä asiasta kuin haluat!

Ohjaamo Helsinki on osa Helsingin kaupungin Elinkeino-osaston palveluita nuorille ja palvelumme ovat kaikille maksuttomia. Meillä voit jutella niin Helsingin kaupungin työntekijöille, viranomaisille kuin järjestöjenkin edustajille.

Ohjaamo Helsinkiin et tarvitse lähetettä toiselta viranomaiselta, diagnoosia tai asiakkuutta muissa palveluissa. Olemme olemassa kaikkia helsinkiläisiä nuoria varten!

Ohjaamo Helsingissä olet itse oman elämäsi paras asiantuntija.

LISÄTIETOA: ohjaamo.hel.fi

Haagan peruskoulun oppilaanohjaaja on tavattavissa koululla yhteishaun julkaisun aikaan (17.&18.6.2021) ja muuten voitte olla yhteydessä puhelimitse. Toivottavaa on, että oppilas tai huoltaja ottaa yhteyttä mahdollisimman pian, jos nuori on jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Puhelun yhteydessä arvioimme jatko-ohjauksen tarvetta.

Markus Väyrynen 
Puh. 040 - 3341012


(5.3.2021)

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021 

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin. 

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.    

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.     

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021   

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.   

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.    

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.   

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa   

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.   

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.   

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen   

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä: 

Lukiot Helsingissä 

Stadin AO 

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.   

Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.    

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla  ja Opetushallituksen sivuilla.

27.08.2021 11:34