Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

(5.3.2021)


Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021 

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin. 

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.    

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.     

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021   

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.   

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.    

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.   

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa   

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.   

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.   

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen   

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä: 

Lukiot Helsingissä 

Stadin AO 

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.   

Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.    

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla  ja Opetushallituksen sivuilla.Soveltuvuuskokeet


(11.2.)

Liikuntaluokan soveltuvuuskokeen perustestien uusintapäivä on 15.2. klo 12.30 Vanha viertotie 23.

Ilmoittautuminen alkaa pääovella klo 12.00.

Ota mukaan sisäliikuntavarustus.

Huolehdimme turvaväleistä ja hygieniasta uusintakokeen aikana.

(29.1.)

Soveltuvuuskokeet 7. luokan lajitesteihin, URHEA, järjestetään 29.1.2021.

Uusintakoepäivä on 17.2.2021. Päätökset postitetaan 19.3.2021. Huoltajan on ilmoitettava 2.4.2021 mennessä, jos hakija ei ota paikkaa vastaan.

Uusintakoepäivään voi osallistua hakija, joka ei osallistu kokeeseen sairastumisen vuoksi varsinaisena hakupäivänä. Sairauslomatodistus toimitetaan kouluun ennen uusintakokeeseen osallistumista.


(13.1.)

Soveltuvuuskokeet 3. luokan  painotettuun liikunnanopetukseen järjestetään 13.1.2021. Uusintakoepäivä on 20.1.2021. Päätökset postitetaan hakijoille 17.2.2021. Huoltajan on ilmoitettava 1.3.2021 mennessä, jos lapsi ei ota paikkaa vastaan. 

Uusintakoepäivä on 11.2.2021. Infotilaisuudet

Tulevat 1.-luokkalaiset

Järjestimme infotilaisuuden teamsissa 19.1.2021 klo 8.00 tulevien 1. luokkalaisten huoltajille. Huoltajainfon diat

Tulevat 7.-luokkalaiset 

Infotilaisuus on pidetty.

Yläkoulun esittelyvideo


Tulevat 3.-luokkalaiset, liikuntapainotus


Infotilaisuus on pidetty.

Alakoulun liikuntapainotuksen esittelyvideo
[3.6.2020]

Yhteishaun tulokset julkaistaan torstaina 11.6.2020

Koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen oppilaitoksilla on erilaisia ohjeistuksia. On erittäin tärkeää, että hakija seuraa aktiivisesti itselleen saapuvia sähköpostiviestejä.

Jos saat opiskelupaikan, muista ottaa paikka vastaan mahdollisimman pian tai viimeistään määräpäivään 25.6.2020 mennessä.

Haagan peruskoulun oppilaanohjaaja on tavattavissa koululla yhteishaun julkaisun aikaan (15.6. ja16.6.2020) ja häneen voi olla yhteydessä myös puhelimitse. Toivottavaa on, että oppilas tai huoltaja ottaa yhteyttä mahdollisimman pian, jos nuori on jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Puh. 040 334 1012 / Markus Väyrynen

Oppilaanohjaajan Wilma-viesti
05.03.2021 08:37