Suoraan sisältöön

Tuntijako

Aurinkolahden peruskoulun 1.-6. luokilla oppilaiden viikkotuntimäärät ovat seuraavat:

  • 1. ja 2. luokka 20 viikkotuntia
  • 3. ja 4. luokka 24 viikkotuntia
  • 5. ja 6. luokka 26 viikkotuntia

A2-kielen tunnit lisätään oppilaiden tuntimäärään. Luokilla 1.-6. noudatetaan kaikilla oppilailla samaa tuntijakoa.

Äidinkieleen, matematiikkaan, ympäristöoppiin, fysiikka/kemiaan, käsitöihin ja kuvataiteeseen on lisätty tunteja yli valtakunnallisten minimituntien.


7.-9. luokilla viikkotunteja on keskimäärin 30. 

  • Jos oppilaalla on kaksi A2-kieltä, on viikkotunteja 7. lk:lla 32, muulloin 30.
  • Teknologialuokalla A2-kielen tunnit nostavat 7.-9.-luokalla tuntimäärän 32 viikkotuntiin.


25.11.2019 15:09