Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Lasten auttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on kodin ja koulun aikuisten yhteinen tehtävä. Mikäli sinulla herää vanhempana huoli lapsesi oppimisesta tai hyvinvointiin liittyvästä asiasta, voit olla yhteydessä lapsesi opettajaan. Rohkaise lastasi kertomaan välittömästi mahdollisen huolensa omalle opettajalle. 

Usein lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan tukea pienillä arjen toimilla. Jos tarve vaatii, on koulussa apuna myös terveydenhuollon, sosiaalityön, oppimisen tuen sekä psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisia. Opinto-ohjaajan, kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät Yhteystieto-osiosta.10.09.2020 15:35