Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli (A1) on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta lukuvuodesta 2018–2019 alkaen ja sitä ennen 3. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen (A2) opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu alkaa 1.8.2020 kolmannella (3.) vuosiluokalla Helsingin kaupungin syksyllä 2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Lukuvuonna 2020-2021 vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun aloittavat sekä 3. että 4. luokkalaiset. Kolmannella luokalla A2-kieltä opiskellaan yksi tunti viikossa ja neljännellä luokalla kaksi tuntia viikossa.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli (A1) ja vapaaehtoinen A-kieli (A2).  Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Ruotsin kieltä opiskellaan 6. luokalta alkaen B-kielenä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös kielen.

Varhennettu A1-kieli aloitetaan Helsingin kaupungin kouluissa syksystä 2018 alkaen 1. luokalla.

Kielivalinnat ovat seuraavat:

 • A1: englanti, ranska, ruotsi
 • A2: englanti, espanja, ruotsi, saksa
 • B1: ruotsi 6. luokalta alkaen
 • B2: espanja, saksa 8. luokalta alkaen

  Alkavan ryhmän määrä A1-kielessa on 15 oppilasta ja A2-kielessä 12 oppilasta.

Ennen lukuvuotta 2018–2019 aloittaneiden oppilaiden kielivalinnat ovat seuraavat:

 • A1 englanti, saksa alkaen 3. vuosiluokalta
 • A2 englanti, espanja, ruotsi, saksa alkaen 4. vuosiluokalta
 • B1 ruotsi alkaen 6. vuosiluokalta
 • B2 saksa, espanja alkaen 8. vuosiluokalta.

  Alkavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12 oppilasta.
23.06.2020 08:39