Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli (A1) on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen (A2) opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä. Kolmannella luokalla A2-kieltä opiskellaan yksi tunti viikossa ja 4.-6. -luokalla kaksi tuntia viikossa.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli (A1) ja vapaaehtoinen A-kieli (A2).  Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Ruotsin kieltä opiskellaan 6. luokalta alkaen B-kielenä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös kielen.

Kielivalinnat ovat seuraavat:

  • A1: englanti, ranska, ruotsi
  • A2: englanti, espanja, ruotsi, saksa
  • B1: ruotsi 6. luokalta alkaen
  • B2: espanja, saksa 8. luokalta alkaen

    Alkavan ryhmän määrä A1-kielessa on 15 oppilasta ja A2-kielessä 12 oppilasta.
22.10.2020 12:03