Suoraan sisältöön

Painotettu opetus teknologialuokalla

Teknologialuokalle oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Teknologiakasvatusta sisältyy kaikkiin oppiaineisiin. Tuntimäärä on keskimäärin 30 h/vko kuten yleisluokallakin.  A-saksan tai A-espanjan opiskelijalla on keskimäärin 32 h/vko.

Valinnaisaineet on sisällytetty jo valmiiksi luokan opetussuunnitelmaan, jotta teknologiakasvatus toteutuu monipuolisesti. Oppilas voi halutessaan valita 8.-9. luokalle saksan TAI espanjan kielen - silloin tuntimäärä on keskimäärin 32 h/vko (valinnaisen kielen ryhmä toteutuu, jos vähintään 12 koulun oppilasta on valinnut ko. kielen). Mitään muita valintoja ei teknologialuokan oppilas voi tehdä.


TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN

7. luokalla on tietotekniikan oppitunti (1h/vko), jossa opetetaan perustaitoja.

8. luokan kurssit -yhteensä 4 h/vko Teknologia ja design/kulttuuri: koostuu 2 vvt:n taito- ja taideaineiden opinnoista (käsityö 0,5 vvt, kuvataide 1 vvt, musiikki 0,5 vvt) sekä muusta teknologiakasvatuksesta (2 vvt).

Syyslukukauden kurssi on Design ja muotoilu, jonka sisältöjä ovat vaatesuunnittelu, älyvaate, e-tekstiili, sisustussuunnittelu ja muotoilu. Oppilaalla on iso valinnanvapaus kurssin sisällön toteuttamisessa.

Kevätlukukaudella tavoitteena on toteuttaa kulttuurin ja/tai designin teemoista opintokokonaisuus, jossa hyödynnetään kuvataiteen, käsityön, musiikin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden aihealueita. Kurssin tuotos voi olla esimerkiksi esittävän taiteen teos, näyttely, muotinäytös, musikaali, konsertti, iltamat, juhlaesitys tai muu vastaava. Kurssi voidaan toteuttaa myös osana laajempaa oppiainerajat ylittävää opintokokonaisuutta.


9. luokan kurssit -yhteensä 6 h/vko Teknologiaa tutkien ja luoden  -kurssit koostuvat kotitaloudesta, käsityöstä ja kuvataiteesta -jokaista 1 vvt- ja muusta teknologiakasvatuksesta (3 vvt).

Syyslukukauden kurssi yhdistää kotitalouden ja fysiikan/kemian sisältöjä. Menetelmänä on tekemällä oppiminen, kurssin nimi esim. "Kemiaa keittiössä".

Kevätlukukauden kurssin tavoitteena on tutkia, kehitellä ja kokeilla kuvataiteen, käsityön ja fysiikan/kemian yhteistyönä  monipuolisesti teknologiaa hyödyntäen. Oppilaat suunnittelevat sisältöä ja toteutustapoja yhdessä.

Teknologialuokalla 8-9-luokan käsityön, kotitalouden ja musiikin opinnot arvioidaan sanallisesti ja ne voivat korottaa kyseisen oppiaineen 7. luokan arvosanaa. Kuvataiteen kurssi arvioidaan numeroin viimeistään yhdeksännellä luokalla.

Katso myös opetussuunnitelma.


SOVELTUVUUSKOE TULEVALLE TEKNOLOGIALUOKALLE (7. LK)                                                                       on torstaina 23.1.2020 klo 13:30 — noin 15:30. 

ILMOITTAUTUMINEN soveltuvuuskokeeseen                                                                                                                        6. lk oppilas saa joulukuussa omalta luokanopettajaltaan oppilastietokortin/-lomakkeen. Huoltaja kirjoittaa korttiin Aurinkolahden peruskoulun ja painotukseksi teknologiakasvatuksen. Oppilas palauttaa lomakkeen omalle luokanopettajalleen viimeistään 15.1.2020. Jokainen teknologialuokalle hakeva osallistuu soveltuvuuskokeeseen  siihen ei tule erillistä kutsua.

HUOM! Oppilas voi ilmoittautua enintään kahteen eri painotukseen tai kaksikieliseen opetukseen. Molempiin ilmoittaudutaan samalla, viimeistään 15.1.2020 palautettavalla oppilastietokortilla. Siis vain 1 opp.tietokortti/oppilas.


Vielä soveltuvuuskokeesta: Oppilaan on hyvä tulla koepäivänä 23. tammikuuta, Aurinkolahden peruskoulun pääovelle ajoissa, noin klo 13:20. 

Kirjoitusvälineet (kynä, kumi, viivain) mukaan! Kokeessa on kirjallinen ja käytännöllinen osio. Mukaan saa ottaa myös vesipullon ja helposti syötävän välipalan.

Mikäli oppilas ei pysty sairauden vuoksi osallistumaan kokeeseen, on soveltuvuuskokeen uusintapäivä torstai 13.2.2020. Uusintapäivän järjestäminen edellyttää alkuperäisestä koepäivästä saatua, virallista sairauslomatodistusta. Sairaudesta on ilmoitettava ja kokeesta sovittava opinto-ohjaaja Anja Laaksosen kanssa (puh. 050 522 6713) alkuperäisenä koepäivänä.

Tieto hyväksytyistä postitetaan oppilaan kotiin 18. maaliskuuta.

 25.11.2019 14:51