Suoraan sisältöön

Aurinkolahden peruskoulu

Aurinkolahden peruskoulussa toimivat peruskoulun luokat 1-9. Koulu toimii kolmessa eri rakennuksessa. Koulussa voi opiskella painotetusti teknologiakasvatusta.


AJANKOHTAISTA 

Tulevien ykkösluokkalaisten asioita

Ensi syksyn ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun 7.1.2020 alkaen.
Lähikouluun voi ilmoittautua wilman kautta 7.-23.1.2020 osoitteessa wilma.edu.hel.fi.

Tietyissä tapauksissa sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista (esim. koulun aloitus vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin, hakeutuminen pidennettyyn oppivelvollisuuteen, hakeutuminen erityiseen tukee tai hakeutuminen suomenkieliseen lähikouluun ruotsinkielisen sijaan).
Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla torstaina 23.1.2020 klo 8.00-10.00 tai 17.00-19.00.

Ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen eli A1-kielen opettaminen aloitetaan ensimmäisellä luokalla ja kielivalinta tehdään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Aurinkolahden peruskoulussa on A1-kieleksi valittavana englanti, ranska tai ruotsi. Ryhmä muodostuu, kun siihen on ilmoittautunut 15 oppilasta.

Tervetuloa kouluun opas löytyy: http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa


Aurinkolahden peruskoulussa (Iiluodonpiha 1) on tiedotustilaisuuksia keskiviikkona 8.1.2020 seuraavasti:

klo 17.30 nykyisille 2-3 luokkalaisten vanhemmille A2 –kieltä koskeva tiedotustilaisuus. Koulun kielten opettajat kertovat kielivalinnoista ja kielten opiskelusta.

klo 18.00 tulevien 1. luokkalaisten vanhemmille tiedotustilaisuus. Tilaisuudessa kerrotaan oppilaaksiotosta, opiskelusta 1. luokalla ja A1-kielivalinnasta.

Vuosaaren koulujen yhteinen tiedotustilaisuus tuleville 7. luokan oppilaille ja vanhemmille järjestetään torstaina  9.1.2020 klo 19.00 Vuoniityn peruskoulussa, osoitteessa Koukkusaarentie 9. Tässä tiedotustilaisuudessa kerrotaan Vuosaaren kouluista:
  
• Aurinkolahden peruskoulu 
• Merilahden peruskoulu 
• Puistopolun peruskoulu  
• Vuoniityn peruskoulu
  
Tilaisuudessa käsitellään mm. oppilaaksiottoa 7. luokalle, koulujen painotettua opetusta, kielitarjontaa ja yläkoulun valinnaisuutta. Paikalla on myös opinto-ohjaaja.


TEKNOLOGIALUOKAN SOVELTUVUUSKOE             torstaina 23.1.2020 klo 13:30
 > 
katso lisää  "Opetus"> Teknologialuokka
Huom! Kokeeseen ilmoittaudutaan oppilastietokortilla, jonka oppilas palauttaa omalle luokanopettajalleen viimeistään 15.1.2020.


www.auripk.edu.hel.fi  

Rehtori Leena Sipponen
Tarkemmat yhteystiedot


  JAA
29.11.2019 14:33