Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Lasten auttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on kodin ja koulun aikuisten yhteinen tehtävä. Mikäli sinulla herää vanhempana huoli lapsesi oppimisesta tai hyvinvointiin liittyvästä asiasta, voit olla yhteydessä lapsesi opettajaan. Rohkaise myös lastasi kertomaan huolistaan omalle opettajalle.

Usein lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan tukea pienillä arjen toimilla. Jos tarve vaatii, on koulussa apuna myös terveydenhuollon, sosiaalityön, oppimisen tuen sekä psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisia: Opinto-ohjaajan, kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät Yhteystieto-osiosta. Huolen herätessä myös heihin voi olla suoraan yhteydessä. Lapsen tukea suunniteltaessa kodin ja koulun hyvä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.07.11.2018 12:18