Joustava perusopetus (JOPO)

Koulussamme toimii kaksi joustavan perusopetuksen (JOPO) luokkaa.

Joustava perusopetus on tarkoitettu nuorille, joiden kohdalla tavoitteena on ennaltaehkäistä koulumotivaation heikkenemistä ja koulusta putoamista toiminnallisella ja työpainotteisella opiskelulla. Toiminnan tavoitteena on elämänhallintataitojen ja opiskeluvalmiuksien kehittämisen ohella tukea peruskoulun loppuun saattamista, edistää toisen asteen koulutukseen siirtymistä yksilöllisellä tuella ja varmistaa jatko-opiskelupaikan saaminen.

JOPO-luokalla opiskellaan sekä koulussa että työpaikalla. Työssäoppimisjaksoja on lukuvuodessa neljä, yhteensä noin 80 päivää. Koulussa opiskelu etenee yksilölliseen tahtiin pienryhmässä. Opiskeluun sisältyy myös retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja. Luokassa toimii opettajan lisäksi myös nuoriso-ohjaaja.

Hakeminen JOPO-luokalle

Avoimet ovet JOPO-opetuksessa torstaina 2.3.2017 klo 11.00-14.00.

JOPO-luokalle haetaan kerran vuodessa. Seuraava hakuaika on 1.3.–31.3.2017.

JOPO-luokalle voivat hakea vähintään 14-vuotiaat 7.–9. -luokkalaiset, joilla on peruskoulua jäljellä vähintään yksi vuosi.

Hakija täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan oppilashuoltohenkilöstön suositus. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun huhtikuun aikana.

Oppilasvalinnoista ja koulupaikasta päättää opetuspäällikkö. Valinnoista tiedotetaan viikolla 18.

Lisätietoja saa esim. oman koulun koulukuraattorilta, JOPO-opettajalta ja nuoriso-ohjaajalta.

edu.hel.fi/jopo

JOPO-opettajien ja nuoriso-ohjaajien yhteystiedot:

Kare Ollinen, puh. 040 514 1603
Ismo Jaalas, puh. 040 867 4562
Jatta Pulli, puh. 050 559 1766JAA
13.04.2018 14:26