Suoraan sisältöön

Joustava perusopetus (JOPO)

Arabian peruskoulussa toimii kaksi joustavan perusopetuksen (JOPO) luokkaa.

Joustava perusopetus on tarkoitettu nuorille, joiden kohdalla tavoitteena on ennaltaehkäistä koulumotivaation heikkenemistä ja koulusta putoamista toiminnallisella ja työpainotteisella opiskelulla. Toiminnan tavoitteena on elämänhallintataitojen ja opiskeluvalmiuksien kehittämisen ohella tukea peruskoulun loppuun saattamista, edistää toisen asteen koulutukseen siirtymistä yksilöllisellä tuella ja varmistaa jatko-opiskelupaikan saaminen.

JOPO-luokalla opiskellaan sekä koulussa että työpaikalla. Työssäoppimisjaksoja on lukuvuodessa neljä, yhteensä noin 80 päivää. Koulussa opiskelu etenee yksilölliseen tahtiin pienryhmässä. Opiskeluun sisältyy myös retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja. Luokassa toimii opettajan lisäksi myös nuoriso-ohjaaja.

Hakeminen JOPO-luokalle

Alueemme lähin JOPO-luokka toimii Käpylän peruskoulussa.
Lisätietoja saa esim. oman koulun koulukuraattorilta, JOPO-opettajalta ja nuoriso-ohjaajalta.

edu.hel.fi/jopo02.06.2020 12:41