Suoraan sisältöön

Arabian korttelitalon kunto- ja korjauskatsaus 30.5.2018

Arabian korttelitalon vanhassa osassa meneillään olevat julkisivukorjaukset valmistuvat kesällä 2018. Kesäkuussa on tavoitteena aloittaa koko korttelitalon laajuinen sisäilmakorjaus, joka kestää arviolta vuoden 2018 loppuun asti.

Arabian korttelitalon vanhan osan julkisivun peruskorjaus on loppusuoralla. Korjauksiin ryhdyttiin, koska ulkoseinien lämmöneristeestä löytyi sisäilmaan vaikuttavia mikrobivaurioita ja tiiviysongelmia. Korjaukseen sisältyy muun muassa vanhan osan alkuperäisten ulkoseinien purkaminen, eristeiden uusiminen ja uusien julkisivupintojen asentaminen.

Sisäilmakorjaus alkaa kesällä

Korttelitalon sisäilmatilanteesta tehtiin alkuvuonna 2018 kokonaisarvio, jolloin kartoitettiin kaikki tiedossa olevat puutteet, jotka voivat edelleen vaikuttaa sisäilmaan. Näiden korjaamiseksi on suunniteltu koko taloon kohdistuva sisäilmakorjaus.

Alkavan korjauksen tavoitteet on kuvattu hankesuunnitelmassa. Sen hyväksymisestä päättää Helsingin rakennusten ja yleisten alueiden jaosto, joka käsittelee asiaa kokouksessaan 31.5.2018.

Jos jaosto hyväksyy hankesuunnitelman, työt voidaan aloittaa kesäkuussa, ja niiden arvioidaan jatkuvan vuoden 2018 loppuun asti.

Urakan aikana tehdään seuraavat korjaukset:

  • Koko rakennuksen ilmanvaihtoa parannetaan. Ilmanvaihtoa ohjaava automaatiojärjestelmä uusitaan ja hiilidioksidiperusteinen ohjausjärjestelmä poistetaan. Neljässä tilassa koulun puolella ilmanvaihtoa tehostetaan. Ilmanvaihtojärjestelmästä poistetaan vanhat villaeristeet, joista on saattanut päästä teollisia mineraalivillakuituja sisäilmaan.
  • Sisäilmatutkimuksissa todetut kosteus- ja mikrobivauriot mm. laajennusosan ulkoseinissä korjataan. Leikkipuiston tiloissa korjataan ulkoseiniä kylmyysongelmien vuoksi.  Laajennusosan julkisivujen rappauspintoja paikkauskorjataan ja alapohjan läpiviennit tiivistetään.
  • Liikuntasalin lattian alta poistetaan Leca-sora, jossa on ollut mikrobivaurioita. Lisäksi puulattian alla oleva tila alipaineistetaan, jotta mahdollisia epäpuhtauksia ei kulkeudu rakenteista sisäilmaan.
  • Rakennuksen vanhan osan ryömintätilat ja alapohja korjataan niin, ettei maaperästä pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. Vanhan osan alapohjan läpiviennit tiivistetään ja ryömintätilat varustetaan poistoilmanvaihdolla.
  • Alakattojen yläpuoliset tilat pölysiivotaan, ja siivousten onnistuminen varmistetaan puhtausmittauksilla. Ilmanvaihtokanavat nuohotaan ja ilmamäärät säädetään.
  • Urakan lopuksi kaikissa rakennuksen tiloissa tehdään kattavat pölysiivoustyöt.

Sisäilmasta otetuissa mikrobinäytteissä ei löytynyt uutta korjattavaa

Koulun tiloissa tehtiin helmikuussa 2018 vanhempainyhdistyksen pyynnöstä sisäilman mikrobimittaukset. Näytteet otetiin 15 eri tilasta, jokaisesta tilasta kahteen kertaan.

Opettajien taukotilaa lukuun ottamatta kaikissa tiloissa tulokset olivat molemmilla mittauskerroilla hyvät, eli kohonnutta mikrobipitoisuutta ei havaittu. Toisella mittauskerralla todettiin opettajien taukotilassa kohonnut mikrobiarvo, minkä vuoksi tilassa tehtiin rakennetekninen kuntotutkimus. Tilasta ei löytynyt rakenteellista vikaa. Tutkimuksessa todettiin purua ja biojätteitä keittiökaappien alla, mikä on saattanut aiheuttaa kohonneen mikrobipitoisuuden.

Lisäksi korttelitalossa on tehty korjaussuunnittelua varten tutkimuksia, joiden tutkimusraportit ovat valmistuneet 27.4. ja 24.5.2018. Em. tutkimuksissa on todettu puutteita mm. läpivientien tiivistyksissä. Tutkimuksissa ei todettu uusia mikrobivaurioita.

Korttelitalon käyttö korjausten aikana ja jälkeen

Korjaukset pyritään toteuttamaan hyödyntämällä loma-aikoja mahdollisimman paljon ja yhteistyössä käyttäjien kanssa siten, että korjauksista aiheutuu käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa. Korjausten aikana käytetään tarvittaessa väistötiloina läheistä 4 luokan paviljonkia, joka on ollut koulun käytössä jo aikaisemmin.

VTT on aloittamassa arviointia, jossa käydään läpi sisäilman vuoksi tehtyjä tutkimuksia, korjauksia ja niiden kattavuutta Arabian koululla. Ehdotus ulkopuolisen asiantuntijan tekemästä arvioinnista tuli koulun johtokunnan taholta.

Lisätietoja

Kouluun tehdyt korjaukset:
Maria Lähdemäki, projektipäällikkö
maria.lahdemaki@hel.fi
Puh. 040 334 7885
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala31.05.2018 14:20