Suoraan sisältöön

Tietoa koulurakennuksesta


Arabian korttelitalo

Arabian korttelitalon alkuperäinen rakennus valmistui vuonna 1979. Se peruskorjattiin kouluksi vuonna 2003, jolloin valmistui myös liikuntasalisiipi. Vuonna 2009 valmistui laajennusosa, jossa on koulun tiloja sekä päiväkoti, leikkipuisto ja nuorisotalo.

Arabian korttelitalon sisäilman laatua on tutkittu ja parannettu vuodesta 2010 alkaen, koska osa talon käyttäjistä on kokenut sisäilmaan liitettyä oireilua. Talon vanhassa ja uudemmissa osissa on tehty korjauksia rakennuksen sisäilman laadun parantamiseksi.

Sisäilmakorjaukset ja korjauksista tehdyt arvioraportit

Korttelitalon kesäkuussa 2018 alkaneet sisäilmakorjaukset valmistuivat toukokuussa 2019. Niissä korjattiin sisäilmatutkimuksissa todetut kosteus- ja mikrobivauriot laajennusosan ulkoseinistä ja liikuntasalin lattian alta sekä tiivistettiin alapohjan läpiviennit. Alakattojen yläpuolelta poistettiin pinnoittamattomia villaeristeitä ja alakattojen yläpuoliset tilat pölysiivottiin.

Lisäksi parannettiin rakennuksen ilmanvaihtoa muun muassa uusimalla ilmanvaihdon automaatiojärjestelmä. Vanhan osan ryömintätilat varustettiin poistoilmanvaihdolla.

Vuoden 2018 lopussa ja alkuvuodesta 2019 valmistuivat Sitowise Oy:n rakennusterveysasiantuntijan lausunnot. Niissä todettiin, että lähtötietojen ja dokumenttien perusteella kaikki tutkimuksissa ja selvityksissä todetut puutteet on korjattu sisäilmakorjaushankkeen aikana.

Lisäksi maaliskuussa 2019 valmistui Eurofins Expert Services Oy:n arvio Arabian korttelitalosta. Arviossa todettiin, että korjausten jälkeen rakenteet ja ilmanvaihtojärjestelmä luovat hyvät edellytykset laadukkaalle ja terveelliselle sisäilmalle.

Korttelitalon vanhan osan julkisivuremontti on valmistunut jo aiemmin, kesällä 2018. Remontissa uusittiin julkisivun tiiliverhous rappauksineen ja lämmöneristeineen.

Lisätietoja

Kouluun tehdyt korjaukset:
Maria Lähdemäki, projektipäällikkö
maria.lahdemaki@hel.fi
Puh. 040 334 7885
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Lisätietoja sisäilmasta: hel.fi/sisailma
02.06.2020 12:40