Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirjat

Arabian peruskoulun johtokunnan pöytäkirja
pöytäkirja 2/2021

Kokousaika 9.6.2021 klo 17.30

Kokouspaikka Teams

Läsnä Jarne Atsar puheenjohtaja

Jari Honko jäsen

Juulia Juutilainen jäsen

Tuomas Paarlahti jäsen

Pauliina Pirhonen jäsen

oppilasedustaja

oppilasedustaja

Mari Suokas-Laaksonen esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pauliina Pirhonen ja Tuomas Paarlahti tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2 Lukuvuoden 2020-2021 toimintakertomuksen hyväksyminen

Päätös

Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2020-2021 toimintakertomuksen.

3 Lauantaikoulupäivä lukuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmaan

Päätös

Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmaan lauantaikoulupäivän 25.09.2021, jota vastaava vapaa pidetään kiirastorstaina 14.4.2022. Jos lauantaikoulupäivää ei voida

koronatilanteesta johtuen järjestää syyskuussa, pidetään se lauantaina 9.4.2022.

4 Uusien johtokuntien ehdokasasettelut 11.8.–3.9.2021

Päätös

Johtokunta päättää, että huoltajille järjestetään tilaisuus keskiviikkona 18.8. klo 17.00 koulun liikuntasalissa.

5 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08.

Jarne Atsar
puheenjohtaja

Mari Suokas-Laaksonen
pöytäkirjanpitäjä

Tuomas Paarlahti
pöytäkirjantarkastaja

Pauliina Pirhonen
pöytäkirjantarkastaja

Johtokunnan kokouksen liitteet nähtävillä johtokunnalta.
19.11.2021 10:38