Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirjat


Arabian peruskoulun johtokunnan kokouspöytäkirja 3/2021

Kokousaika 13.10.2021 klo 17.30

Kokouspaikka Teams

Läsnä: Juulia Juutilainen, puheenjohtaja

Päivi Akonpelto-Vainio, jäsen

Suvi Hautamäki, jäsen

Jari Honko, jäsen

Keijo Lehikoinen,jäsen

Minna Rankkala, jäsen

Jari Rissanen, jäsen

Venla Virkamäki, jäsen

oppilasedustaja

oppilasedustaja (paikalla kohtaan 8 saakka)

Mari Suokas-Laaksonen esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Minna Rankkala ja Jari Rissanen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Johtokunta päätti hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan oppilasjäsenelle

Päätös

Johtokunta päätti myöntää oppilaskunnan nimeämillä oppilaiden edustajilla läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa. Oppilaiden rangaistusasioita käsiteltäessä oppilasedustajat eivät ole läsnä.

4 Arabian peruskoulun toimintasuunnitelman hyväksyminen (liite 1)

Johtokunnan tehtävänä on johtosäännön 10 § momentin 3 mukaisesti hyväksyä vuosittain peruskoulun, lukion ja aikuislukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 7 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja. Lukuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelma on laadittu kevään ja elo-lokakuun aikana 2021. Toimintasuunnitelma on luettavissa liitteenä WORD-tiedostona. Vuosisuunnitelmaan linkitetyt suunnitelmat ovat luettavissa rehtorin huoneessa maanantaina 11.10. klo 9-16 tai sovitusti muuna aikana.

Päätös

Arabian peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2021-2022.

5 Lausuntopyyntö peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022- 2023 (liite 2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jaosto pyytää koulujen johtokunnilta lausuntoa seuraavan lukuvuoden työajoista. Esityksiä on kaksi, joihin johtokunta voi ottaa kantaa kuultuaan oppilaskuntaa.

Päätös

Johtokunta päätti oppilaskunnan ja henkilökunnan edustajia kuultuaan kannattaa vaihtoehtoa 1, jolloin syyslukukausi alkaisi 11.8.2022 ja kevätlukukausi vasta loppiaisen jälkeen 9.1.2023. Johtokunnan puheenjohtaja kirjoittaa lausunnon asiasta.

6 Lausuntopyyntö koskien A2-kielen aloitusryhmäkokoa (liite 3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jaosto pyytää koulujen johtokunnilta lausuntoa kuntakohtaisesta A2-kielen aloitusryhmäkoosta.

Päätös

Johtokunta ei kannata esitettyä muutosta A2-kielen aloitusryhmäkoosta. Johtokunta toivoo, että kaupungissa tehdään toimenpiteitä, joilla turvataan monipuoliset kielenopiskelumahdollisuudet ja muidenkin kuin englannin ja ruotsin kielen opiskelun. Puheenjohtaja kirjoittaa lausunnon asiasta.

7 Lausuntopyyntö oppilaaksioton kriteereiden muutoksista (liite 4)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jaosto pyytää koulujen johtokunnilta lausuntoa oppilaaksioton kriteereiden muutoksista.

Päätös

Johtokunta päätti kannattaa esitystä. Johtokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että painotettuun opetukseen on mahdollista hakea myös kuudennen luokan jälkeen ja että aloituspaikkoja on riittävästi. Johtokunnan puheenjohtaja kirjoittaa lausunnon asiasta.

8 Oppilaskunnan asiat

Ei asioita.

9 Ilmoitusasiat

1) Koulun kieliohjelmaa tarkastellaan tänä lukuvuonna. Koulun kielityöryhmä on valmistellut kyselyn oppilaille ja huoltajille. Kyselyn jälkeen kootaan vanhempien, oppilaiden ja opettajien edustajista työryhmä, joka tekee esityksen johtokunnalle.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Juulia Juutilainen
puheenjohtaja

Mari Suokas-Laaksonen
pöytäkirjanpitäjä

Minna Rankkala
pöytäkirjantarkastaja

Jari Rissanen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen pöytäkirjan liitteet nähtävillä johtokunnalta.19.11.2021 10:37