Ajankohtaista

[8.8.2018]

Tietoa Arabian korttelitalon kesän ja syksyn korjauksista

 Arabian korttelitalon (Berliininkatu 4) sisäilmakorjaukset alkoivat kesäkuussa 2018. Rakennuksen sisäilma on koettu puutteelliseksi, minkä vuoksi tiloissa on tehty 2017–2018 rakenne- ja ilmanvaihtoteknisiä tutkimuksia.

 Meneillään olevat korjaukset perustuvat kyseisiin tutkimuksiin, ja niissä kunnostetaan rakenteiden puutteet liikuntasalissa ja laajennusosan ulkoseinissä. Lisäksi tehdään alapohjan tiivistyskorjauksia, jotta maaperän mikrobit eivät pääse kulkeutumaan sisäilmaan.

 Alakattojen yläpuolella tehdään pölysiivoukset koko rakennuksessa niissä tiloissa, joissa siivousta ei ole vielä tehty.

 Rakennuksen ilmanvaihtoa parannetaan ja ilmanvaihtoa palveleva automaatiojärjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan. Liikuntasalin lattian alapuolinen tila alipaineistetaan ja koulun vanhan puolen ryömintätilojen ilmanvaihtotöitä jatketaan. Tämänhetkisen aikataulun mukaan liikuntasalin korjaukset valmistuvat marraskuussa 2018.

 Edellä mainittuja korjauksia on tehty kuluneen kesän aikana leikkipuiston, päiväkodin ja nuorisotalon tiloissa sekä osassa koulun tiloja. Leikkipuiston ja päiväkodin osalta työt ovat valmiit, ja tilat on pölysiivottu. Myös nuorisotalon korjaukset valmistuvat elokuun aikana. Tämän jälkeen edellä mainituissa tiloissa tehdään vielä pieniä töitä kuten ilmanvaihdon säätötöitä.

 Syyslukukauden aikana työt jatkuvat lähinnä koulun puolella.

 Kesällä korjaustöiden yhteydessä havaittiin kouluisännän tilan vieressä paikallinen kosteusvaurio. Vaurion korjaukset ovat käynnissä.

 Korttelitalon sisäilmakorjaukset kestävät arviolta vuoden 2018 loppuun. Alakattojen puhdistuksen ajaksi opetus siirtyy koulun vanhan puolen tiloista rakennuksen vieressä oleviin väistötiloihin. Tämänhetkisen aikataulun mukaan puhdistustyöt valmistuvat lokakuun alkuun mennessä.

 Koulun vanhan osan julkisivukorjaukset ovat valmistuneet.

 Kaupunki on tilannut VTT:ltä selvityksen korttelitalossa tehtyjen tutkimusten ja korjausten kattavuudesta sekä rakennuksen kunnosta. Selvitys on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2018. Tuloksista tiedotetaan selvityksen valmistuttua.

 Kaupunkiympäristölautakunnan edellyttämistä maaperän tutkimuksesta ja viemärikaasumittauksista tiedotetaan myöhemmin. Rakennuksen alapuolinen maaperä on tutkittu jo aiemmin. Ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosasto antoi 18.12.2014 lausunnon, jonka mukaan Arabian korttelitalon alueen mahdollisten maaperän haitta-aineiden aiheuttamia sisäilmariskejä on selvitetty riittävän luotettavasti. Vanhan osan alapuolisessa maaperässä todettu ainoa haihtuva yhdiste tetrakloorieteeni ei tutkimusten mukaan kulkeudu rakennuksen sisäilmaan.

 Tulevissa tutkimuksissa on tarkoitus varmistaa vielä VOC-mittauksin, ettei maaperästä nouse haitta-aineita sisäilmaan.

 Tietoa Arabian korttelitalosta ja rakennuksen korjauksista löytyy Arabian peruskoulun verkkosivuilta osoitteesta https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/arabian-peruskoulu/meidan-koulu/tietoa-koulurakennuksesta/.

 Lisätiedot

 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

 Projektipäällikkö Maria Lähdemäki (sisäilmakorjaukset)

Puh. 040 334 7885
maria.lahdemaki@hel.fi

 

Sisäilma-asiantuntija Kari Vähämäki (tutkimukset)

Puh. 040 3347 188
kari.vahamaki@hel.fi

 [2.8.2018] Tervetuloa kouluun!

Ensimmäisen viikon koulupäivät

Torstai 9.8.2018
1. ja 7. luokkien koulupäivä alkaa klo 8.30 ja muilla luokilla koulupäivä alkaa klo 9.00.
Koulupäivä päättyy 1.-4.-luokkalaisilla klo 12.00 ja 5.-9.-luokkalaisilla klo 13.00.

Perjantai 10.8.2018
1.-4. -luokat koulupäivä klo 9.00-12.00
5.-9. -luokat koulupäivä klo 9.00-13.00

Maanantaina 13.8.2018 aloitamme lukujärjestyksen mukaisesti.

Muut kouluvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat löytyvät täältä


[15.5.2018] Kevätkarnevaalit torstaina 31.5.2018 klo 9.12

Arabian peruskoulun kevätjuhlaa vietetään tänä vuonna yhteisten kevätkarnevaalien merkeissä torstaina 31.5. klo 9-12. Kotiväki on tervetullut mukaan karnevaaleihin! Luokanohjaajat tiedottavat tarkemmin karnevaalien luokkakohtaisesta ohjelmasta.

[22.1.2018]  Tietoa Arabian korttelitalon sisäilmakorjauksista 

Arabian korttelitalossa (Berliininkatu 4) on alkanut uusien korjausten suunnittelu. Tulevissa korjauksissa on tarkoitus saada kuntoon ne rakenteissa olevat puutteet, jotka todettiin viime vuonna valmistuneissa sisäilman tutkimusraporteissa. 

Korjauksia tehdään muun muassa liikuntasalissa, jonka lattiarakenteen alla sijaitsevan putkikanaalin täyttökerroksessa on havaittu mikrobivaurio. 

Lisäksi parannetaan koko rakennuksen ilmanvaihtoa ja jatketaan viime vuonna aloitettuja ryömintätilojen ilmanvaihdon rakennustöitä. Suunnitelmat valmistuvat kevään aikana, jolloin myös korjausten laajuus ja aikataulu sekä näiden vaikutus tilojen käyttöön selviävät. 

Korjaussuunnittelun etenemisestä tiedotetaan lisää helmikuussa, ja maaliskuussa järjestetään tiedotustilaisuudet sekä korttelitalossa työskentelevälle henkilökunnalle että vanhemmille. Tiedotustilaisuuksien tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

Julkisivuremontti etenee 

Koulun vanhan osan julkisivuremontti on edennyt kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen tammikuun alussa. Julkisivuremontti valmistuu elokuussa 2018 ennen uuden lukuvuoden alkua. Remontin toisessa vaiheessa remontoidut tilat on otettu käyttöön ja niiden irtaimisto on puhdistettu asianmukaisesti. 

Teknisen työn luokan seinässä ollut mikrobivaurio on korjattu joululoman aikana. Rakennuksen ilmanvaihto on päällä vuorokauden ympäri. 

Lisätiedot:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö
Projektipäällikkö Maria Lähdemäki
Puh. 040 334 7885
maria.lahdemaki@hel.fi

[13.12.2017] Tietoa Arabian korttelitalon julkisivuremontin etenemisestä ja laajennusosan sisäilmatutkimuksesta

Arabian korttelitalon (Berliininkatu 4) julkisivuremontissa on käynnissä toinen vaihe, joka valmistuu loppiaiseen mennessä. Tällä hetkellä korjataan pihan puolen julkisivuja. Ensimmäinen vaihe on valmistunut loppusyksystä. Remontti tehdään kolmessa vaiheessa, ja koko hankkeen on määrä valmistua kesällä 2018. 

Uusimmassa, marraskuussa valmistuneessa sisäilmatutkimuksessa selvitettiin sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä sekä sitä, onko aiempia korjauksia tehty riittävällä laajuudella. 

Tutkimuksen ja laboratorioanalyysien perusteella kirjaston seinällä ja katossa sijaitsevista akustointirakenteista ei kulkeudu mineraalivillakuituja sisäilmaan. Kirjaston viereisessä aulassa ja kuvaamataidon luokassa ei havaittu vaurioita välikattotiloissa tai muissa rakenteissa. 

Liikuntasalin lattiarakenteen alla sijaitsevan putkikanaalin täyttökerroksessa havaittiin mikrobivaurio. Myös Berliininkadun puoleisen aulan väliseinä- ja lattiarakenteessa havaittiin vaurioita. Lisäksi tutkimuksen mukaan teknisen työn luokan väliseiniin tehdyissä korjauksissa on puutteita.

Marraskuussa valmistuneen tutkimuksen ja sitä edeltävän tutkimuksen pohjalta tehtävät korjaukset pyritään toteuttamaan samanaikaisesti. Osa korjauksista joudutaan tekemään koulun loma-aikana. Korjausten ajankohtaa selvitetään ja aikataulusta tiedotetaan suunnitelmien valmistuttua.

Sisäilmatutkimus marraskuu 2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Rakennuttajainsinööri Marko Kumpulainen (julkisivuhanke, lomalla 26.12. asti)
Puh. 09 310 40311
marko.kumpulainen@hel.fi

Tekninen isännöitsijä Jorma Ahlstedt
Puh. 09 310 40317
jorma.ahlstedt@hel.fi

Sisäilma-asiantuntija Kari Vähämäki
Puh. 09 310 39884
kari.vahamaki@hel.fi

[13.12.2017] Vanhempainillat ja tiedotustilaisuudet tammikuussa

2., 3., 6., 7. ja 8. luokkien sekä koulutulokkaiden vanhempainillat pidetään tammikuussa.

  • tiistaina 9.1. klo 18 infotilaisuus koulutulokkaiden huoltajille liikuntasalissa
  • tiistaina 9.1. 8.luokat: luokkakohtaiset vanhempainillat klo 18–19, TET-info auditoriossa klo 19-20
  • tiistaina 9.1. 6.luokat: yläkouluinfo klo 18 auditoriossa, jonka jälkeen luokkakohtaiset vanhempainillat
  • tiistaina 16.1. klo 18, 2. ja 3.luokkien kieli-info liikuntasalissa, jonka jälkeen luokkakohtaiset vanhempainillat
  • keskiviikkona 24.1. 7.luokat: klo 18 infotilaisuus auditoriossa valinnaisaineista sekä oppilaiden käyttöön annettavista kannettavista tietokoneista, jonka jälkeen luokkakohtaiset vanhempainillat

[28.11.2017] Tervetuloa Itsenäisyyspäivän juhlaan 4.12.2017! 

Arabian peruskoulun yläaste on valmistellut ilmiöprojektina Suomi 100 -itsenäisyysjuhlan. Juhlan tarkoituksena on kunnioittaa ja muistella itsenäisen Suomen historiaa. Juhlassa nähdään monia oppilaiden valmistelemia ohjelmanumeroita. Sen aikana koululla toimii myös ysien järjestämä kahvila Sisu: tarjolla suolaista ja makeaa syötävää. 

Juhla on maanantaina 4.12. Arabian peruskoululla kolmessa osassa:

  1. juhla klo 17.00-18.00: 1. ja 3. luokat, 6B      
  2. juhla klo 18.30-19.30: 2. ja 4. luokat, 6A 
  3. juhla klo 20-21: 5. luokat, 6C ja yläkoulun oppilaat, joilla ei ole esiintymistä juhlassa.

Tapahtumaan toivotaan juhlallista pukeutumista. Tervetuloa!

[14.11.2017] Tervetuloa keskustelutilaisuuteen: Vieraan kielen opiskeleminen käynnistyy Helsingissä 1. luokalta

Helsingin peruskouluissa aloitetaan syksyllä 2018 ensimmäisen vieraan kielen (A1) opetus jo 1. luokalta.  Olemme valmistelemassa asiaa ja siihen liittyen kutsumme kuntalaiset keskustelemaan kieliohjelman varhentamisesta ja alueellisesta kielitarjonnasta.

Keskustelutilaisuudessa on paikalla Arabian peruskoulun, Koskelan ala-asteen, Käpylän peruskoulun ja Yhtenäiskoulun henkilökuntaa.

Paikka: Helsingin Luonnontiedelukion auditorio Osoite: Mäkelänkatu 84
Ajankohta: tiistai 21.11.2017 klo 18 Tervetuloa!

Lisätietoja Tilaisuuden järjestää Helsingin kaupunki hel.fi/kasvatusjakoulutus Sähköinen kysely Kerrokantasi-palvelussa julkaistaan viikolla 46 kysely, jossa kerätään avointen vastausten kautta mielipiteitä kielen opiskelun uudistuksesta. Kysely löytyy osoitteesta https://kerrokantasi.hel.fi/

KÄYTTÄJÄTIEDOTE ARABIAN KORTTELITALO

Arabian korttelitalon (Berliininkatu 4) vanhan osan koulusiivessä on alkanut julkisivujen korjaus ensimmäisen vaiheen purkutöillä. Hankkeelle on pidetty rakennusvalvonnan aloituskokous ja hanke etenee suunnitelman mukaan. Julkisivuremontin yhteydessä uusitaan myös koulusiiven alapohjan alla olevaa ilmanvaihtoa ja sitä säätelevää automatiikkaa. 

Ilmanvaihtoa korjataan myös koko korttelitalon sisätiloissa vaiheittain sitä mukaa, kun se on mahdollista julkisivukorjauksen vuoksi. Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätäminen aloitetaan uuden osan, meren puolen siivestä, missä julkisivuremontti ei vaikuta työn tekemiseen.  Ilmanvaihdon korjaukset ja sekä ilmanvaihtokanavien nuohoukset ja säädöt valmistuvat lopullisesti vasta korjausten jälkeen 2018 syksyllä.

Remonttien aikana koulussa seurataan sisätilojen pölypitoisuuksien arvoja (P1).  P1 tehdään neljässä osassa jokaisen työvaiheen jälkeen ja vielä korjausten valmistumisen jälkeen.

Kuntotutkimuksista

Lukuvuoden aikana on selvitetty koulun uuden puolen, leikkipuiston, nuorisotalon ja päiväkodin siiven tilojen kuntoa.

Tammikuussa kerrottiin, että meren puolen siiven (päiväkoti, leikkipuisto, nuorisotalo) rakenteiden tutkimukset muun muassa kylmyyden vuoksi ovat kesken. Nuorisotalon tiloissa tutkimukset valmistuivat huhtikuussa. Tutkimuksista kävi ilmi, että ainakin yhdestä kylmästä huoneesta puuttui höyrysulku. Tutkimusta jatketaan tarkistamalla höyrysulku kaikista seinäelementeistä leikkipuiston, nuorisotalon ja päiväkodin tiloissa.

Seinistä ja lattioista puuttuu joillakin osin eristeitä. Meren puolen siiven rakenteissa on käytetty teräspalkkeja, jotka muodostavat kylmäsiltoja.

Meren puolen tiloissa lattiatasoitteissa kosteus oli koholla. Lattiamattojen kuntoa selvitetään tekemällä organisten haihtuvien yhdisteiden (VOC)-mittauksia.

Koulun kirjastossa ja päiväkodissa on ylhäällä valoaukko, jonka ympärillä on äänieristyslevyä, jonka väri on muuttunut. Asian syy selvitetään.

Koulun teknisen työn tilaa tutkittiin keväällä 2016 ja tiloissa löydettiin vaurioitunutta eristevillaa. Vauriot on korjattu, mutta korjausten onnistuminen tarkistetaan vielä kerran. Myös yhdessä uuden puolen luokkatilassa ja sen viereisessä tilassa on tehty sisäilmaan liittyviä korjauksia talvella.

Tietoa koulun väistötiloista

Osa koulun luokista opiskelee paviljongeissa. Väistötilojen ilmanvaihto toimii ympäri vuorokauden, sillä väistötilojen ilman laadusta tuli valituksia muuton jälkeen. Syynä ongelmaan on ollut ilmeisesti se, että väistötilat seisoivat jonkin aikaa käyttämättä ennen siirtoa Arabianrantaan. Huoltomiehet seuraavat, että väistötilojen ilmanvaihto toimii asianmukaisesti.

Väistötiloja rakennetaan lisää neljän luokkatilan verran kesän aikana Rajasampaanpuistoon.

Arabian korttelitalossa sijaitsevat Arabian peruskoulu, päiväkoti Arabia, leikkipuisto Arabia ja nuorisotalo.

Kesän aikana jatkuvat korjaukset eivät vaikuta leikkipuiston toimintaan.

Lisätiedot

Kiinteistöviraston tilakeskus

Ylläpitoinsinööri Jorma Ahlstedt
Puh. 09 310 40317
jorma.ahlstedt@hel.fi

Rakennuttajainsinööri Marko Kumpulainen (julkisivujen korjaushanke)
puh. (09) 310 40311
marko.kumpulainen@hel.fi 

Arabian korttelitaloon tehdyt kuntotutkimukset ja käyttäjätiedotteet koosteessa
http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Arabianpk/Arabian_pk_yhteenveto.pdf 


Arabian peruskoulun logo

Tietoa Arabian peruskoulun väistötiloista

Arabian korttelitalossa (Berliininkatu 4) vanhan puolen koulusiiven julkisivun peruskorjaus alkaa 27.3. Huoltajille järjestetyssä tilaisuudessa saimme kysymyksiä lisäväistötiloista, joita kiinteistölautakunta kehotti kaupunkia järjestämään päättäessään korjauksen hankesuunnitelmasta.

Tilakeskus selvittää lisäväistötiloja. Yhtenä vaihtoehtona on muun muassa rakentaa kaksikerroksiset paviljonkirakennukset Rajasampaanpuistoon kesällä 2017. Asia vaatii muun muassa hyväksynnän rakennusvalvonnasta.

Arabian korttelitalossa sijaitsevat Arabian peruskoulu, päiväkoti Arabia, leikkipuisto Arabia ja nuorisotalo.

Lisätiedot

Kysymykset pyydämme lähettämään tilakeskus.viestinta@hel.fi Kysymyksiin vastataan kahden viikon kuluessa.

Kiinteistölautakunnan kokousmateriaali ja hankesuunnitelma verkossa: http://www.hel.fi/www/kv/fi/paatoksenteko/kiinteistolautakunta/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kv_2017-02-09_Klk_3_Pk

Arabian korttelitaloon tehdyt kuntotutkimukset ja käyttäjätiedotteet koosteessa
http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Arabianpk/Arabian_pk_yhteenveto.pdf 

Tietoa Arabian korttelitalon remontista

Arabian korttelitalon (Berliininkatu 4) vanhan osan koulusiivessä alkaa perusparannus keväällä. Korjaustöitä varten osa luokista muuttaa opiskelemaan paviljonkeihin Arabianrannan liikuntapuiston kentälle. Perustustyöt alkavat viikolla 4. Paviljongit valmistuvat maaliskuun aikana.

Paviljonkeja tulee kahdessa erässä, maaliskuussa rakennetaan kuusi luokkatilaa.  Toiset paviljongit, joihin tulee kolme luokkatilaa, rakennetaan Rajasampaanpuistoon kesällä 2017. 

Kuten marraskuussa on jo tiedotettu, julkisivujen peruskorjauksen yhteydessä vanhan osan alkuperäiset ulkoseinät puretaan kokonaan ja eristeet vaihdetaan uusiin. Lisäksi katon ja julkisivun liitäntä korjataan. Maan puolen koulun tilojen alapohja tiivistetään, jolloin mahdolliset ilmavuotokohdat sisätiloihin tukitaan.

Sen sijaan marraskuussa kerrotusta poiketen korjaus ei sisällä talon alapuolista ilmanvaihtoa kustannussyistä. Korttelitalon sisäilman laatu on varmistettu jo valmistuneilla rakenteiden tiivistyksillä. Korttelitalon ilmanvaihtojärjestelmä säädetään, jolla varmistetaan, ettei rakenteista kulkeudu ilmaa sisätiloihin. 

Kiinteistölautakunta käsittelee korttelitalon maan puolen, vanhan osan julkisivun peruskorjauksen hankesuunnitelmaa 26.1.

Päiväkodin, leikkipuiston ja nuorisotalon siiven korjauksista

Merenpuolen siiven tilojen ikkunoiden tarkistus ja korjaus on saatu valmiiksi. Edelleen marraskuussa kerrotut tiivistykset kahdessa koulusiiven luokassa on saatu valmiiksi.

Merenpuolen siiven rakenteiden tutkimukset muun muassa kylmyyden vuoksi ovat kesken.

Koko rakennusta koskevia huoltotoimia

Julkisivukorjausten lisäksi myös rakennuksen sisäpuolella suunnitellaan huoltotoimia. Ilmeisesti kesätauon aikana on tarkoitus puhdistaa alaslasketut katot, joihin on kertynyt pölyä. Edelleen koko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään tämän vuoden aikana.

Tiedotustilaisuus helmi-maaliskuussa

Tilakeskus järjestää korttelitalon käyttäjille ja lasten huoltajille tiedotustilaisuuden tulevista korjauksista. Tilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu kiinteistölautakunnan 26.1. kokouksen jälkeen.

Arabian korttelitalossa sijaitsevat Arabian peruskoulu, päiväkoti Arabia, leikkipuisto Arabia ja nuorisotalo.

Lisätiedot

Kiinteistöviraston tilakeskus
Ylläpitoinsinööri Jorma Ahlstedt
Puh. 09 310 40317
jorma.ahlstedt@hel.fi

Rakennuttajainsinööri Marko Kumpulainen (julkisivujen korjaushanke)
puh. (09) 310 40311
marko.kumpulainen@hel.fi

Kiinteistölautakunnan kokousmateriaali verkossa:
http://www.hel.fi/www/kv/fi/paatoksenteko/kiinteistolautakunta/paatosasiakirjat?year=2017 

Arabian korttelitaloon tehdyt kuntotutkimukset ja käyttäjätiedotteet koosteessa
http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Arabianpk/Arabian_pk_yhteenveto.pdf 
JAA
08.08.2018 16:23