Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Aleksis Kiven peruskoulussa toimii kuvataideluokka 3. ja 7. luokalta alkaen. Kuvataideluokkien oppilaat valitaan kevätlukukaudella järjestettävällä soveltuvuuskokeella.

3. luokalta alkavan kuvataideluokan oppilaat opiskelevat kuvataidetta 3 tuntia viikossa. 7. luokalta alkavalle kuvataideluokalle valitut oppilaat opiskelevat kuvataidetta 7. luokalla 3 tuntia ja 8. ja 9. luokalla 4 tuntia viikossa.

Kuvataideluokkien opetus kokonaisuudessaan pyrkii oppilaan luovuuden sekä oman kuvailmaisun kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. 

Hakupäivät painotettuun opetukseen löytyvät kuvataide-esitteistä.

Opiskelu ja kuvataiteen opetussuunnitelma

Kuvataideluokalla opiskelu antaa kuvataiteesta innostuneelle oppilaalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvataiteen eri alueisiin. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. 

Kuvataiteen oppimiskokonaisuudet ovat visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen ajattelu sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. (Ks. OPS, kuvataide.)

Sisältöalueet kaikissa oppimiskokonaisuuksissa ovat omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit sekä taiteen maailmat. (Ks. OPS, kuvataide.)

Oppimiskokonaisuudet ja sisältöalueet painottuvat eri tavoin luokka-asteen mukaisesti. 

Työskentely tähtää itseohjautuvuuteen ja kuvataiteellisen ajattelun kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa kuvataidealalle suuntautuneisuutta sekä luoda edellytyksiä kuvataiteen jatko-opintoihin. Päättöluokalla oppilas tekee päättötyön, jonka muoto tarkentuu oppilaan oman kiinnostuksen mukaan.


Aleksis Kiven peruskoulun rauhankilpailun voittaja vuonna 2017

Aleksis Kiven peruskoulun rauhankilpailun voittaja vuonna 2017 "Rauhan tulevaisuus" (Aleksej Sushin).


Osuuspankkien kansainvälinen rauhankilpailu "Ystävyyden voima" (Adetta Vuori). Suur-Helsingin voittaja ja 3. sija Suomen kisassa.

Osuuspankkien kansainvälinen rauhankilpailu "Ystävyyden voima" (Adetta Vuori). Suur-Helsingin voittaja ja 3. sija Suomen kisassa.

JAA
19.11.2019 07:51

Teatteriproggis

Proggis on kaikille oppilaille suunnattu luokka- ja oppiainerajat rikkova projekti, joka on osa oppilaiden työsuunnitelmaan kuuluvaa koulutyötä.