Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. vuosiluokalta. Ensimmäisellä luokalla alkava A1-kieli on englanti. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A1-kieli ja vapaaehtoinen A2-kieli.  A-kieli jatkuu 7. luokalla. Mikäli oppilaalla on kaksi A-kieltä, toisen A-kielen tunnit otetaan valinnaisainekiintiöstä 8.-9. luokalla. 

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Ruotsin kieltä opiskellaan 6. luokalta alkaen B1-kielenä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden B2-kielen kahdeksannelta luokalta alkaen.

Aleksis Kiven peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:

  • A1-kieli englanti (1-9) ja ranska (7-9)
    • Ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.
  • Vapaaehtoinen A2-kieli espanja, ranska, ruotsi, saksa tai  venäjä
    • Ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.
  • B1-kieli ruotsi
  • B2-kieli espanja, ranska, saksa tai venäjä
    • Ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.


15.01.2020 08:50