Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma: Syksystä 2016 alkaen uusi opetussuunnitelma ja tuntijako koskee vuosiluokkia 1-6. Luokat 7-9 opiskelevat vanhan opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaan lukuvuonna 2016-2017. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Koulussa opiskellaan myös luokilla 7-9 lähes kaikkia oppiaineita koko lukuvuoden ajan jaksojärjestelmän sijaan. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli jatkuu 7.-9. luokilla. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.JAA
21.12.2018 09:47