Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[05.08.2020] Tervetuloa kouluun

Koulut alkavat molemmissa toimipisteissä torstaina 13.8.2020

 • 1. ja 7. luokan oppilailla on koulua klo 9.00- 12.00.
 • Muiden luokkien oppilailla on koulua klo 10.00- 13.00.

Oppilaat tulevat ala-ja yläkoulun pihaan ja siellä on opettajia ohjaamassa oppilaat suoraan omiin kotiluokkiin. Ekaluokkalaisten huoltajat voivat saattaa oppilaat koulun pihaan, mutta koronatilanteen vuoksi huoltajat eivät voi tulla koulun sisätiloihin.

Omat kotiluokat löytyvät yläkoulussa myös koulun ala-aulan seiniltä. Uudet oppilaat saavat tietää oman luokkansa tullessaan kouluun torstaina.

-Wilmassa työjärjestykset julkaistaan pe 7.8.2020.

-Perjantaina 14.8.2020 koulua on kaikilla klo 9.00-12.00. Aamutoiminta 1.-2. luokan oppilaille on käynnissä alakoulun puolella heti ensimmäisenä koulupäivänä klo 8.15 - 9.00. Ilmoittautuminen aamutoimintaan tehdään Wilman kautta koulun alettua.

Ensimmäisen luokan oppilaat saavat torstaina reppupostina infoa koulun aloituksesta. Wilmatunnukset tulevat postin mukana ensimmäisen tai toisen kouluviikon aikana huoltajille.

Vanhempainilta ekaluokkalaisten vanhemmille on tiistaina 18.8.2020 klo 18.00.

7.luokkien vanhempainilta luokittain on keskiviikkona 26.8.2020 klo 17.30.

Muiden luokkien vanhempainillasta tiedotetaan myöhemmin.

Koska koronatilanne on edelleen olemassa, koulussa kiinnitetään huomiota hyvään käsihygieniaan. Kädet pestään koulupäivän aikana riittävän usein. Oppilas voi halutessaan käyttää suojamaskia ja omaa käsidesiä. Käsidesiä löytyy myös luokista. Oppilaita ohjataan yskimään ja aivastamaan hihaan tai nenäliinaan. Kädet pestään aina yskimisen tai aivastamisen jälkeen. Koulussa vältetään fyysistä kontaktia muihin oppilaisiin. Ruokailut hoidetaan porrastetusti. Infektio-oireisena tai sairaana ei saa tulla kouluun. Poissaolosta ilmoitetaan normaalisti Wilman kautta.

Koulun tiloissa suoritetaan tehostettua siivousta THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Puhdistusaineena käytetään heikosti emäksistä puhdistusainetta ja wc- tiloissa desinfioivaa puhdistusainetta. Tehostetun siivouksen periaate tarkoittaa, että epidemian torjumisessa kaikkien kosketuskohtien eli ns. kriittisten pintojen huolellinen puhdistaminen tehostuu ja siivoustaajuutta lisätään normaalissa ylläpitosiivouksessa.

Yhteistyöterveisin

Tiina Hieta

rehtori


[05.08.2020] Koulujen työ- ja loma-ajat, lukuvuosi 2020-2021

Syyslukukausi 13.8.2020 (to) - 22.12.2020 (ti)
Syysloma 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe)
Joululoma 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke)

Kevätlukukausi 7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (la)
Talviloma 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe)


[11.05.2020] Kuvataideluokan päättönäyttely 2020

Tämän vuoden kuvataideluokan päättönäyttely löytyy seuraavan linkin takaa:

Painotettu opetus ja kuvataidenäyttely

Selaa sivua vähän alaspäin, niin näet tämän vuoden upeat työt.

[17.03.2020] Opetuksen järjestäminen etänä sekä alakoulun oppilaat vuosiluokalla 1-3 ja erityisen tuen päätöksen saaneiden lasten lähiopetusopetus

Hallitus on 16.3.2020 antanut linjauksen, jolla on suuri vaikutus perheiden arkeen. Lapset ja nuoret perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa opetuksessa siirtyvät lähiopetuksesta opiskelemaan kotiin 18.3.2020 lukien. Perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään, mikäli lapsi ei pysty jäämään kotiin opiskelemaan. 

Tämän linjauksen vuoksi tarvitsemme tiedon näistä kouluun tulevista oppilaista. Toivon, että ilmoitatte tämän päivän aikana Wilman kautta sekä luokanvalvojalle, että rehtorille (Tiina Hieta), mikäli oppilas on tulossa kouluun poikkeuskuukauden aikana.

Keskiviikosta perjantaihin oppilaat voivat tulla hakemaan henkilökohtaisessa käytössä olevan kannettavan koneen (yläkoulun oppilas), kirjat ja muut materiaalit. Sairaana ei tietenkään pidä liikkua julkisissa kulkuvälineissä.

Koulussa laaditaan vielä tarkemmat ohjeet loppuviikon aikana siitä, miten eri oppiaineissa opetus järjestetään etänä. Laitamme tästä erilliset ohjeet sekä oppilaille että huoltajille myöhemmin tällä viikolla tiedoksi.

[11.02.2020] Vaikuta lapsesi koulunkäyntiin

Vaikuta lapsesi koulupäivään vastaamalla kyselyyn 3.23.2.

Huoltajilta saatu palaute on meille tärkeää, sillä kehitämme toimintaamme sen perusteella. Vastaathan perusopetuksen asiakaskokemuskyselyyn. 
 
Tänä vuonna perusopetuksen asiakaskyselyn kohderyhmäksi on valittu kaupungin suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaiset ja heidän huoltajansa. Kyselyssä on yhteensä 22 väittämää seuraavien teemojen alla: opiskelu ja sen tuki, kodin ja koulun yhteistyö, oppilaan hyvinvointi sekä oppimisympäristö. 

Jos sinulla on useampi lapsi näillä vuosiluokilla, toivomme sinun vastaavan kyselyyn 3.–23.2.2020 kunkin lapsen osalta erikseen. Koululaiset vastaavat omaan kyselyynsä oppitunnilla. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kysely on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisen huoltajan vastauksia voi erottaa kokonaisuudesta. Asiakaskyselyn tuloksista tiedotetaan huoltajille kevään 2020 aikana.

Pääset vastaamaan tästä digitalist.leanlab.co/perusopetus/huoltajat 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yksi 100 euron ja kolme 50 euron lahjakorttia Helsingin työväenopiston tai Helsingfors Arbiksen kursseille sekä 10 Helsinki-kangaskassia. Kysely toteutetaan yhteistyössä Digitalist Groupin kanssa. Jos sinulla on kysyttävää kyselystä tai siihen vastaamisesta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen palaute@digitalistgroup.com. 

_____________

Påverka ditt barns skoldag genom att svara på en enkät 3–23.2

Den respons som vi får från vårdnadshavare är viktig för oss för vi utvecklar vår verksamhet på basis av den. Tack för att du svarar på den grundläggande utbildningens kunderfarenhetsenkät.

I år har vi valt första-, femte- och åttondeklassare i stadens svensk- och finskspråkiga grundskolor samt deras vårdnadshavare som målgrupp för den grundläggande utbildningens kundenkät. I enkäten finns sammanlagt 22 påståenden under följande teman: lärande och stöd, samarbete mellan hem och skola, elevens välmående och lärmiljö.

Om du har fler än ett barn i ovan nämnda årskurser, ber vi dig att svara på enkäten 3–23.2 skilt för varje barn. Eleverna svarar på en egen enkät på en lektion i skolan. Det tar cirka 10 minuter att svara. Enkäten är på svenska, finska och engelska. Svaren behandlas konfidentiellt och det är inte möjligt att särskilja en enskild vårdnadshavares svar från helheten. Vårdnadshavarna kommer att informeras om resultaten av enkäten våren 2020.

Till enkäten kommer du här digitalist.leanlab.co/perusopetus/huoltajat 

Bland alla som har svarat på enkäten och lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut ett presentkort värt 100 euro och tre presentkort värda 50 euro styck till Helsingfors Arbis eller Helsingfors finska arbetarinstituts kurser, samt 10 Helsingfors-tygväskor. Enkäten förverkligas i samarbete med Digitalist Group. Om du har frågor om enkäten eller hur man svarar på den, kan du sända e-post till adressen palaute@digitalistgroup.com.

_____________

Influence your child’s school day by answering a survey between 3 and 23 February

Feedback received from guardians is important to us for developing our operations. Please answer our basic education customer experience survey. 

This year, the target group selected for the basic education customer survey consist of the 1st, 5th and 8th graders of the City’s Finnish- and Swedish-language schools and their guardians. The survey includes a total of 22 statements about the following themes: studying and the support thereof, cooperation between home and school, pupil well-being and the learning environment. 

If you have more than one child in these grades, please answer the survey separately for each child between 3 and 23 February 2020. Schoolchildren will answer their own survey in class. Answering the survey will take approximately 10 minutes. The survey is available in Finnish, Swedish and English. Answers will be processed confidentially, and the answers of individual guardians cannot be differentiated. Guardians will be notified of the results of the customer survey in spring 2020.

You can answer the survey here digitalist.leanlab.co/perusopetus/huoltajat.  

All respondents who also submit their contact details will be entered into a prize draw for one EUR 100 and three EUR 50 gift cards for Helsinki Adult Education Centre or Helsingfors Arbis courses and 10 Helsinki cloth bags. The survey is being conducted in collaboration with Digitalist Group. If you have any questions about the survey or answering it, please send an e-mail to palaute@digitalistgroup.com 


[11.12.2019] Koulun aloitus tammikuussa

Koulu alkaa tiistaina 7.1.2020 kaikilla klo 9.00 oman luokan tunnilla.

[11.12.2019] Viimeisen kouluviikon aikataulu

Viimeinen kouluviikko lähestyy ennen ansaittua lepoa. Viimeisellä viikolla esiintyjillä on harjoitteluja ja koulupäivät voivat poiketa lukujärjestyksestä - näistä luokanopettajat ja luokanvalvojat tiedottavat tarvittaessa.

Perjantaina 13.12.2019 järjestetään 5.-9.-luokkalaisille musailtapäivä klo 12.15-13.00. Koulupäivä päättyy kaikilta viimeistään kello 13.00.

Viimeisen kouluviikon 16.-20.12.2019 aikataulu kootusti:

16.12.2019 maanantai, normaali koulupäivä
17.12.2019 tiistai, koulupäivä alkaa normaalisti. Kello 10.00 6. lk on Kulttuuritalolla Sibelius-lukion konsertissa. Koko yläkoulu on kello 12.00-13.00 Kulttuuritalolla Sibelius-
lukion konsertissa. Koulupäivä päättyy kaikilla viimeistään kello 13.00.
18.12.2019 keskiviikko, normaalikoulupäivä. Koulussa tarjotaan joululounas.
19.12.2019 torstai, koulupäivä on kaikilla klo 9.00-12.00, joulupuuro. Päivään sisältyy joulukirkko tai vaihtoehtotilaisuus.
20.12.2019 perjantai, koulupäivä on kaikilla klo 9.00-12.00, paikkana on Sturenkatu 2B, yläkoulun rakannus. Päivän aikana on kaksi juhlaa, johon koulu jakaantuu eri aikoihin. Luokanopettajat ja -valvojat tiedottavat luokkiaan tästä lähipäivinä.

[13.11.2019] Joulujuhla

Joulujuhla on perjantaina 20.12. Tarkempi aikataulu päivitetään myöhemmin.

[13.11.2019] Painotettuun kuvataiteeseen hakeminen ja soveltuvuuskoepäivät

-Kolmannelta luokalta alkava painotettu kuvataide:

 • Hakulomakkeen viimeinen palautuspäivä 23.1.2020.
 • Soveltuvuuskoe järjestetään torstaina 30.1.2020 klo 10 Sturenkatu 2B:ssä, luokka 321.

-Seitsemänneltä luokalta alkava painotettu kuvataide:

 • Haetaan oppilastietolomakkeella, joka palautetaan omaan kouluun 15.1.2020 mennessä. Oppilastietolomake jaetaan omassa koulussa maanantaina 2.12.2019.
 • Soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina 31.1.2020 klo 13.00 Sturenkatu 2B:ssä.
Kuvataide-esitteet:

Kuvataide-esite 3-6 lk

Kuvataide-esite 7-9 lk

Kuvataide-esitteet löytyvät myös kohdasta Opetus -> Painotettu opetus  -> sivun alalaita.  

[12.11.2019] Lauantai-infopäivä

11.01.2020 järjestetään koulun infotilaisuudet seuraavasti:

-Koulutulokasinfo järjestetään klo 9 tuleville 1. luokan vanhemmille. Paikkana paviljongit, Porvoonkatu 2.

-Toisen luokan ja kolmannen luokan kieli-info vanhemmille järjestetään klo 9 Sturenkatu 2B:ssä.

-Kolmannella luokalla alkavan painotetun kuvataiteen infotilaisuus järjestetään klo 10 Sturenkatu 2B:ssä.

-Kuudennen luokan oppilaiden vanhemmille infotilaisuus siirtymisestä yläkouluun ja seitsemännellä luokalla alkavan painotetun kuvataiteen infotilaisuus järjestetään klo 12.30 Sturenkatu 2B:ssä.

[23.10.2019] Proggis: Muodonmuutoksia

Vuoden 2019 kaikille avoimet näytökset ovat tiistaina 5.11. ja torstaina 7.11. klo 18 Aleksis Kiven peruskoulussa (Sturenkatu 2B).

[05.08.2019] Ensimmäisen viikon koulupäivät

 • 1. ja 7.luokkien oppilailla on koulua torstaina 8.8.2019 klo 9.00.-12.00. Muilla luokilla koulua on klo 10.00.-13.00.

 • Perjantaina 9.8.2019 kaikilla on koulua klo 9.00-12.00.

[07.06.2019] Syyslukukauden aloitus torstaina 8.8.2019

Alakoulu:

 • Uudet ykkösluokkalaiset aloittavat koulun Porvoonkadun toimipisteen pihalla klo 9.00
 • 2.-6.-luokkalaisilla alkaa koulu klo 10.00 omassa luokassa

Yläkoulu:

 • Uudet seitsemäsluokkalaiset aloittavat koulun klo 9.00 ruokalassa (Sturenkatu 2B)
 • Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset aloittavat koulun klo 10.00 oman luokan tunnilla

[07.06.2019] Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020

Syyslukukausi 8.8.2019 (to) - 20.12.2019 (pe)
Syysloma 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe)
Joululoma 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma)
Kevätlukukausi 7.1.2020 (ti) - 30.5.2020 (la)
Talviloma 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe)
05.08.2020 12:15