Hoppa till innehållet

Ett skadat djur

Vad ska man göra när man ser ett djur som behöver hjälp? Alla djur behöver inte mänsklig hjälp, men i vissa situationer ska man kontakta myndigheterna.

Om den allmänna säkerheten är i fara, ring nödnumret 112. Hit hör exempelvis situationer där en älg rör sig på körbanan eller en häst har fallit i ett dike. Det är normalt att vilda djur rör sig i förstäder, så bara det att man ser ett djur är i sig ingen orsak till oro.

Här ger vi närmare anvisningar för hur man ska agera i olika situationer där ett djur eventuellt behöver hjälp.

Fåglar

Ring djurräddningens nummer (09) 310 30151 i följande fall.

 •  En fågel har en bruten, hängande eller blödande vinge.
 • En fågel har flugit in i ett hus eller fastnat någonstans, och du kan inte själv hjälpa den. I de flesta fall kan man schasa iväg fågeln genom att dra för gardinerna i rummet och öppna ett fönster eller en dörr. Fågeln flyger mot ljuset.
 • En fågel är oljig eller har en uppenbar skada på ett ben.
 • En fågelunge verkar vara övergiven eller har fallit ur boet, och du kan inte själv lägga tillbaka den i boet.
 • En and har byggt bo på en konstig plats och fåglarna har ingen trygg väg till vatten.
 • En svala ligger på marken och klarar inte av att flyga iväg.
 • En svan verkar ha frusit fast eller kan inte flyga iväg fast man försöker schasa bort den.

I följande fall behöver man inte ta kontakt.

 • En fågel haltar, men ser frisk ut och flyger iväg när man schasar bort den.
 • En fågelunge är ensam men verkar må bra.
 • En måsunge är på marken och mamman försvarar den.
 • En liten fågel saknar ett ben, men flyger iväg när man schasar bort den.

Däggdjur

Däggdjur är exempelvis harar, igelkottar, rävar och hjortdjur. Ring djurräddningens nummer (09) 310 30151 i följande fall.

 • Ett djur har blivit påkört men är fortfarande vid liv.
 • Ett djur har fallit från en hög höjd eller gått ner sig i en vak.
 • Ett djur är uppenbart skadat eller sitter fast exempelvis i ett nät eller ett schakt, och du kan inte själv hjälpa det.
 • Ett djur är uppenbart i dåligt skick, men orsaken är oklar (exempelvis en räv eller mårdhund har dålig päls och tydliga kala fläckar, vilket kan vara ett tecken på skabb).
 • En djurhona har blivit påkörd och en unge är i närheten.
 • En ekorre är inomhus och kan inte komma ut. I de flesta fall kan man schasa iväg ekorren genom att dra för gardinerna i rummet och öppna ett fönster eller en dörr. Ekorren tar sig mot ljuset.

Om du ser en älg, ett rådjur eller ett stort rovdjur i Helsingfors centrum eller på en livligt trafikerad väg, ring polisen eller nödnumret 112.

I följande fall behöver man inte ta kontakt.

 • Ensamma kanin- eller harungar, eftersom honan matar ungen under natten.
 • En pigg trebent igelkott som inte blöder. En igelkott klarar sig även med tre ben.

Kräldjur/ödlor

Ring djurräddningens nummer (09) 310 30151 i följande fall.

 • Ett kräldjur av utländskt ursprung, exempelvis en orm, rymmer eller upptäcks i allmänna lokaler och man vet inte vem ägaren är.
 • Ett vilt kräldjur har tagit sig in i en byggnad.
 • Ett icke-giftigt kräldjur som är någons husdjur har rymt och befinner sig i ett avgränsat utrymme, och du kan inte själv flytta det.

Insekter

Ring nödnumret 112 om getingar eller bin svärmar inomhus och utgör en uppenbar fara för människor. Om sådana eller andra insekter finns i konstruktionerna i en byggnad, kontakta husbolagets disponent eller ett skadedjursbekämpningsföretag.

Djurplågeri

 Ifall du misstänker eller påträffar osaklig behandling av djur, kontakta Helsingfors stads djurskyddsveterinär eller polisen under tjänstetid. Helsingfors polisinrättning har en särskild utredningsgrupp för djurskyddsbrott. Anmälan kan göras personligen på Helsingfors polisinrättning eller per e-post till adressen elainsuojelurikokset.helsinki@poliisi.fi. I en nödsituation, ring nödnumret 112.

Ytterligare information:

Hittedjurshuset i Vik

Universitetets djursjukhus i Vik 

Helsingfors stads miljöcentrals sida om
djur 

Högholmens
sjukhus för vilda djur

Finlands miljöcentral

NTM-centralen
i Nyland (tillstånd för t.ex. takrenoveringar under häckningsfriden)

Livsmedelsverket
(tidigare Evira) (Fågelinfluensa o.d.)

Helsingfors polisinrättning