Hoppa till innehållet

Tillfälliga konstruktioner

Under offentliga tillställningar byggs ofta olika slag av tillfälliga konstruktioner, såsom läktare, tält eller scener. Tillfälliga konstruktioner som byggs för offentliga tillställningar presenteras i tillställningens räddningsplan. För stora eller avvikande konstruktioner görs i allmänhet upp ett intyg över uppförande av tillfälliga konstruktioner, som ska vara tillgänglig på tillställningsplatsen.

För tältens del ska följande beaktas:

 • tältets största tillåtna personantal ska vara dimensionerat lika som samlingslokalens personantal (se punkten om antal personer)
 • tältduken ska vara av svårantändliga material (antändlighetsklass 1, DIN 4102 B1 eller motsvarande)
 • tältet ska ha minst två utrymningsvägar, vars bredd motsvarar måtten i en samlingslokal (se utrymningsarrangemang)
 • det ska finnas skyltning som visar utgångarna ur tältet. (Anvisning: I små tält kan skyltningen skötas med efterlysande utrymningsskyltar. Stora tält på över 300 m2 ska utrustas med utrymningsskyltar och belysning som säkras med batterier. Om mer än 30 procent av tältens väggyta är öppen kan tältet klassificeras som skärmtak eller en öppen konstruktion, och då övervägs kraven på skyltar från fall till fall.)
 • tältet ska vara stadigt fäst vid underlaget så som tillverkarens anvisningar uppger, till exempel med hjälp av betong- eller vattentyngder
 • tältet ska vara placerat på ett tillräckligt avstånd från byggnader (rekommendation 8 m)
 • vid placeringen av tältet ska tältets och de närliggande byggnadernas räddningsvägar också beaktas
 • tillverkarens anvisningar för hur tältet ska resas ska efterföljas.

För läktarens del ska följande beaktas:

Läktarna ska byggas enligt kraven i Miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader (1007/2017):

 • Räcken måste byggas om fallhöjden är större än 0,5 meter och det finns risk för fall eller felstigning, om inte verksamhetens natur kräver att det inte finns ett räcke. Skyddsräcke ska användas vid nivåskillnader på över 0,7 meter på objekt dit barn har tillträde.
 • Sittplatser ska fästas i underlaget om golvet lutar eller om det finns nivåskillnader mellan golven i sittplatsraderna. På ett vågrätt golv får sittplatserna vara lösa.
 • Om det i ett rum finns fler än 60 stolar, ska de kopplas till varandra i grupper om minst fyra, om inte stolarna är placerade runt bord.
 • Fasta sittplatser och sittplatser som är kopplade till varandra ska ordnas i rader på sittområden med en förbindelseled längs sidan.
 • Från ändan av varje rad på ett sittområde eller en ståplatsläktare ska det finnas direkt tillträde till en förbindelseled som leder därifrån.
 • Gångens fria bredd dimensioneras efter antalet personer som använder den (se utrymningsarrangemang). En förbindelseled i en samlingslokal för högst 60 personer ska vara minst 900 millimeter bred. En förbindelseled i ett utrymme avsett för fler än 60 personer ska vara minst 1 200 millimeter bred.
 • Den fria bredden i en gång mellan sittplatsrader ska i enlighet med tabell 1 (24 §) stå i förhållande till antalet personer som använder gången, till sittplatsernas typ och till huruvida det finns en förbindelseled från området på båda sidor eller bara ena sidan av gången mellan raderna.
 • Trappstegen i gångvägarna ska vara högst 160 mm höga och minst 300 mm djupa. Mellanrummen i öppna trappor får inte rymma en kub med kantlängd över 100 mm.
 • I trappor och ramper ska ledstänger monteras på hela längden. Ledstången dimensioneras så att man kan få ett stadigt tag om den.

Tillverkarens anvisningar för hur läktaren ska resas måste efterföljas.