Hoppa till innehållet

Inredning och dekorationer

Med inredningsföremål avses gardiner, vadderade sittmöbler, lösa mattor samt övriga produkter som kan likställas dessa med tanke på användningssätt eller material. Exempel på inredningsföremål som kan förekomma under offentliga tillställningar är tyger som används i kulisser och dekorationer, banderoller och mattor. Inredningsartiklarna ska vara sådana att de inte förorsakar fara för att en brand antänds eller sprids.

Inredningsföremål som används under offentliga tillställningar ska ha antändlighetsklass 1 (svårantändlig klass 1). Exempel på svårantändliga material är flamskyddsbehandlad bomull, flamskyddsbehandlad viskos, flamskyddsbehandlat ylle och flamskyddsbehandlad polyester. Material som hör till klass 1 är svårantändligt, självutsläckande och smälter inte på ett sätt som sprider branden. Om lokalen (gäller inte restauranger) har en automatisk släckanläggning kan inredningen vara av antändlighetsklass 2 (normalt antändlig klass 2). Om öppen eld eller pyrotekniska effekter används ska inredningen alltid vara av antändlighetsklass 1.