Hoppa till innehållet

Pyrotekniska effekter

Användning av explosiva varor och farliga kemikalier som specialeffekter behandlas i lagstiftningen för kemikalier och explosiva varor (Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005, Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor 819/2015). För specialeffekter som används vid offentliga tillställningar används också namnen ”effekter”, ”pyroteknik” och ”pyro”.

Explosiva varor och farliga kemikalier får användas som specialeffekter i sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster (530/1999), ifall man har meddelat räddningsmyndigheten om detta senast 14 dygn innan tillställningen. I anmälan ska nämnas ansvarspersonen, som ska inneha den behövliga kompetens (kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effeker) som nämns i lagen om laddare. Ansvarspersonens uppgift är att se till att de explosiva varorna eller farliga kemikalierna används enligt reglerna och de begränsningar och villkor som räddningsmyndigheterna ställt upp.

Anmälan om användning av specialeffekter kan göras med elektroniska meddelanden eller skickas det via e-post till pel.tapahtumat(at)hel.fi eller via post till:
Helsingfors stad
Räddningsverket / Tillställningar och tillfällig inkvartering
PB 112
00099 Helsingfors stad
Räddningsmyndigheten kan utgående från anmälan fastställa begränsningar och villkor på den avsedda användningen som är nödvändiga för den säkra användningen av specialeffekterna. Räddningsmyndigheterna kan förbjuda användningen ifall användning i den avsedda platsen och under den avsedda tiden kan anses orsaka uppenbarlig fara för skador på personer, miljön eller egendom. 

Ytterligare information om kraven på användning av specialeffekter och övervakning av användningen finns i handboken "Pyrotekniska effekter samt användning av farliga kemikalier för effekter i offentliga tillställningar" (på finska)