Hoppa till innehållet

Arrangemang av tillställning i ett utrymme inte avsett för samlingar

Offentliga tillställningar ska i första hand arrangeras i utrymmen som är planerade för samlingar. Samlingsutrymmen är till exempel restauranger, konsertsalar, teatrar, idrotts- och allaktivitetshallar. Ifall man vill arrangera en offentlig tillställning i ett utrymme som inte är avsett för samlingar, till exempel en industrihall eller på en arbetsplats, ska tillställningens arrangör i god tid kontakta räddningsmyndigheterna. Räddningsmyndigheten fastställer villkoren för att arrangera tillställningen och alla nödvändiga specialarrangemang som krävs för att bevilja tillställningen tillstånd. Alla utrymmen är inte lämpade för arrangemang av offentliga tillställningar ens med hjälp av specialarrangemang.

Det avvikande utrymmets brandsäkerhet ska vara på samma nivå som för en samlingslokal. Maximiantalet personer i lokalen påverkas av byggnadens brandklass och yta och bredden på utgångarna. I lokalen ska finnas tillräckligt med primärsläckningsutrustning och den ska vid behov utrustas med säkerhets- och signalbelysning.