Hoppa till innehållet

Primärsläckningsutrustning

Med primärsläckningsutrustning avses handbrandsläckare, brandfiltar, snabbrandposter och pytssprutor. Handbrandsläckare är släckare som väger högst 20 kg. Som släckmedel i handbrandsläckarna används till exempel pulver, vattenbaserad vätska, koldioxid och skum.

Tillställningens arrangör är skyldig att se till att en tillräcklig mängd lämplig primärsläckningsutrustning skaffas till tillställningsplatsen. Primärsläckningsutrustningen ska vara rätt placerad och tillgänglig och det ska finnas skyltning om deras placering.

Vad gäller primärsläckningsutrustningen ska följande tas i beaktande:

 • För offentliga tillställningar används minst  
  • pulversläckare på 6 kg, vars effektklass är vanligtvis minst 34 A 183 BC
  • vätskesläckare på 6 l, vars effektklass är vanligtvis minst 43 A
  • skumsläckare pä 6 l, vars effektklass är vanligtvis minst 34 A 183 B
  • koldioxidsläckare på 5 kg (effektklass minst 89 B) i samband med elapparater.
 • Under konserter ska primärsläckningsutrustningen placeras vid scenen och vid mixerbordet.
 • I fastigheter och tillfälliga konstruktioner ska det finnas minst en primärsläckare per 300 m2.
 • Platser där flytgas används ska utrustas med minst en släckare och en brandfilt.
 • Vid föreställningar som använder pyroteknik eller eld ska det finnas två handbrandsläckarna vars effektklass är minst 43 A 183 BC.
 • En fetbrandsläckare (klass F) är rekommenderat på platser där matfett och frityrolja hanteras.
 • Brandsläckare som används i torra lokaler med jämn temperatur ska inspekteras av en ackrediterad besiktningsaffär minst vartannat år.
 • Om brandsläckarna utsätts för fukt, skakning eller temperaturväxlingar ska de inspekteras av en besiktningsaffär minst en gång om året.
 • Handbrandsläckare ska underhållas av en handbrandsläckaraffär som ackrediterats av säkerhets- och kemikalieverket efter varje användning och även i övriga fall när en kontroll är behövlig. En vätskesläckare ska underhållas med maximalt fem års mellanrum. Andra handbrandsläckare ska underhållas med maximalt tio års mellanrum.