Sotning

Inom området för Helsingfors räddningsväsende är mängden bränder som orsakats av eldstäder och deras rökkanaler liten. För att se till att mängden bränder hålls låg även i framtiden, är det viktigt eldstäderna hålls i skick.  Eldstäder och deras rökkanaler har orsakat bränder genom gnistor som flugit ur eldstaden, otillräckligt säkerhetsavstånd till brännbart material och i vissa fall skador på eldstäderna eller rökkanalerna, överhettning samt för mycket sot i rökkanalerna.

Enligt lagen har fastighetens ägare/innehavare ansvaret för regelbunden sotning. Regelbunden sotning håller eldstäderna och rökkanalerna i tryggt skick. Sotning och rengöring ger också betydande energibesparingar och minskar orenheterna i luften från vedbränning.

Sotarna rengör också värmepannornas eldytor och kontrollerar att anordningarna fungerar korrekt. Av dem kan du fråga om råd om eldande, eldstäder, ventilation och brandsäkerhet. Sotarna är experter på att förebygga bränder, på energisparande i fastigheter och inomhusluftens renhet. Det lönar sig att ta deras råd på allvar och utföra alla nödvändiga ändringar för att säkra hemmets brandsäkerhet.

Helsingfors distriktsotare

För sotningsverksamheten i Helsingfors svarar tre privata företag som har slutit sotningsavtal med Helsingfors stads räddningsverk. Staden har delats in i tre sotningsdistrikt.
Sotningsföretagen utför inom sina sotningsdistrikt de sotnings- och underhållsarbete av eldstäder och rökkanaler som räddningslagstiftningen förutsätter, dvs. traditionell sotning. Sotarmästarna deltar vid behov i kontrollverksamheten och ger expertutlåtanden om sotning, eldstäder och rökkanaler.

Östra området
Consti Talotekniikka Oy
Kilterinkuja 2, 01600 VANTAA
Mika Uuttu, puhelin (klo 7-16): 050-442 5522, 010-288 6600
mika.uuttu@consti.fi
www.consti.fi

Stadsdelarna är:
Östra Baggböle (norr om Ring I), Domarby, Bocksbacka, Malm, Staffansby, Skomakarböle, Storkärr, Vik, Mellungsby, Nordsjö, Botby, Utöarna, Sundberg, Husö, Björnsö, Östersundom, Ultuna

Centrala området
Nuohous ja ilmastointipuhdistus Rantanen Oy
Tapiolavägen bst. 1, 00610 Helsingfors
Isto Rantanen, telefon (kl. 8-16): 0400-703 465
isto.rantanen@nuohousliike-rantanen.com
www.nuohousliike-rantanen.com

Stadsdelarna är:
Sörnäs, Berghäll, Åshöjden, Böle, Hermanstad, Vallgård, Majstad, Gumtäkt, Kottby, Forsby, Västra Böle, Östra Baggböle (söder om Ring I), Västra Baggböle (söder om Ring I), Gammelstaden, Åggelby, Blåbärslandet, Högholmen, Brändö, Kronohagen, Kvarnbäcken, Hertonäs, Tammelund, Marudd, Vårdö, Degerö, Villinge, Sandhamn, Gardesstaden, Kampen, Gloet, Rödbergen, Eira, Ulrikasborg, Skatudden, Brunnsparken, Bortre Tölö (öster om Nordenskiöldsgatan och Mechelingatan), Främre Tölö (öster om Mechelingatan), Sveaborg

Östra området
IAQ Finland Oy
telefon (kl. 8–16): 010 3877 785
nuohoustilaukset@iaq.fi
www.iaq.fi

Stadsdelarna är:
Brunakärr, Dal, Haga, Munkshöjden, Kårböle, Kånala, Sockenbacka, Svedängen, Västra Baggböle (norr om Ring I), Mejlans, Munksnäs, Bortre Tölö (väster om Nordenskiöldsgatan och Mechelingatan), Främre Tölö (väster om Mechelingatan), Västra hamnen, Drumsö

Sotningsdistrikten syns på kartan här

Sotare som utför sotningar med tillstånd i Helsingfors visar alltid ett identitetskort med räddningsverkets stämpel.

DELA