Suoraan sisältöön

Anvisningar och blanketter

På sidan Anvisningar och blanketter hittar du räddningsverkets officiella anvisningar samt blanketter som tillhör olika ämnesområden. De har gruppets enligt ämnesområde.

Säkerhet i bostadshus

Säkerhetsföreskrifter (på finska)
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsföreskrifter (på engelska)

Bostadsaktiebolagets räddningsplanmodellen (på finska)
Instruktioner för användning av modellen för räddningsplan (på finska)
Bostadsaktiebolagets räddningsplanmodellen
Instruktioner för användning av modellen för räddningsplan
Bostadsaktiebolagets räddningsplanmodellen (på engelska)
Instruktioner för användning av modellen för räddningsplan (på engelska)

Inrikesministeriets publikation om räddningsplaner för bostadsfastigheter

Instruktioner för boende i höghus (på finska)
Instruktioner för boende i höghus
Instructions for Apartment Block Residents

Instruktioner för boende i småhus (på finska)
Instruktioner för boende i småhus
Instructions for Detached and Semi-Detached House Residents

Anvisning för egenkontroll av boendesäkerhet (på finska)
Grilla på ett säkert sätt-anvisning (på finska)
Flytgasanvisning (på finska)
Brandvarnaranvisning (på finska)
Takstege på småhus-anvisning (på finska)
Utmärkning av adress för småhus-anvisning (på finska)
Oljeuppvärmning i småhus-anvisning (på finska)

Allmänna anvisningar

Bilgaragets brandsäkerhetsanvisning (på finska)
Räddningsvägsanvisning (på finska) 
Anvisning för planering och genomförande av släckvattenledning (på finska)
Anvisning för planering och montering av myndighetsnätet Virve i samband med nybyggen  
Blankett för ansökning till säkerhetsutbildning (på finska)

Fyrverkeripjäser och kemikalier

Blankett för anmälan om användning av fyrverkeripjäser (på finska)
Anmälan om lagring av fyrverkeri i anslutning till handel (brett anmälningsförfarande, på finska)
Anmälan om lagring av fyrverkeri i anslutning till handel (begränsat anmälningsförfarande, på finska)
Blankett för anmälan om liten hantering och upplagring av farliga kemikalier (på finska, doc)
 

Publikevenemang, offentliga utrymmen och tillfällig inkvartering

Blankett för första hjälpen-plan (på finska)
Blankett för anmälan om användning av specialeffekter (på finska)  
Blankett för anmälan om eldföreställning (på finska)  
Guide: Räddningsplan för en mindre publiktillställning (på finska)  
Modellbotten för en räddningsplan för ett litet publikevenemang (på finska) 
Guide för övervakning av pyrotekniska specialeffekter (på finska) 
Anvisning för inredningens brandsäkerhet vid publikevenemang (på finska)

Anvisning om säkerhetsarrangemang i en samlingslokal för tillfällig inkvartering
Anmälningsblankett och checklista för tillfällig inkvarterin
Exempel på en informationstavla i ett inkvarteringsrum
Rumsspecifik inkvarteringslista (på finska)

Befolkningsskydd

Befolkningsskyddsmaterial (på finska)

Utrymningssäkerhet

Blankett för utrymningssäkerhet (på finska)

Brandalarmanläggningar och objektskort

Anvisning för koppling av den automatiska brandalarmsanläggningen till nödcentralen (på finska)

Tillfällig frånkoppling av brandalarms- och släckanläggning (på finska)
Förebyggande av falska brandalarm (på finska)
Avtal om förvaring av nycklar (på finska)

Objektkortsblankett (på finska)

Anslutningsmeddelande/-anmälan/ändringsanmälan (Nödcentralsverket) 
Uppsägning av brandalarmsanläggning(Nödcentralsverket)

Blanketterna för brandalarmsanläggningar och objektkortsärenden levereras ifyllda till räddningsverket. Blanketterna kan antingen levereras per post, fax eller e-post till adressen:

Helsingfors stads räddningsverk
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen
brandalarmsärenden/förvaring av nycklar
PB 112
00099 HELSINGFORS STAD

Fax: 09-310 30019

E-post: paloilmoitin@hel.fi

Förfrågningar under vardagar: tfn 09 310 30113  
E-post: paloilmoitin@hel.fi

Olycksrapporter

Olycksrapporter, det vill säga rapporter om räddningsverkets verksamhet vid olyckor, kan beställas från räddningsverket per e-post vid adressen onnettomuusselosteet@hel.fi. Nämn följande i ditt e-postmeddelande:

- Namn
- Objektets adress
- Datum
- Är det fråga om en invånare i huset/annan berörd person

Ytterligare information om olycksrapporter på telefonnumren: (09) 310 30112

 

DELA