Hoppa till innehållet

Respons och kontaktinformation

Centralräddningsstationen
Agricolagatan 15 A, 00530 Helsingfors
Tfn växel: (09) 310 1651 (vardagar kl. 8.15–16.00)
Situationscentralen: (09) 310 30150 (öppet 24h/dygn)
Fax: (09) 310 30029
Allmänna e-postadresser: helsinki.kirjaamo@hel.fi (kontakt som kräver officiell registrering), helsinginpelastuslaitos@hel.fi 
E-postadresserna till personalen har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Räddningsverkets verksamhetsställen

Helsingfors stads registratorskontor

Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors 17
Helsingfors stad, registratorskontoret, räddningsverket, PB 10, 00099 Helsingfors stad

E-post: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Telefonnummer: (09) 310 13700
Fax +358 9 655 783

Helsingfors stads registratorskontor hanterar officiell post till och från räddningsverket och räddningsnämnden. Vi ber er skicka alla officiella postförsändelser till registratorskontoret.

Helsingfors stads räddningsverks faktureringsuppgifter (på finska)

Anvisning för elektronisk fakturering (på finska)

Experter på brandsäkerhet

Den jourhavande brandinspektören (tfn 09 310 31203 och e-postadresser palotarkastaja@hel.fi) svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar kl. 09.00–11.00 och 12.00–14.00.

Rådgivningsgruppen för planerare ger råd i ärenden om brand- och räddningssäkerhet vid nybyggande och reparationsbyggande samt byggande av befolkningsskyddsrum. Kontaktuppgifter till rådgivningsgruppen för planerare (PDF).

Kontaktuppgifter för media

Enhetschef för kommunikation Anna Lehtiranta tel. 09-310 30014.

Djurräddningsenhet

Tfn (09) 310 30151, öppet 24h/dygn 

Avstängning av vägar, vägarbetsplatser

E-post till addressen tilannekeskus@hel.fi

Fastighetsservice för räddningsstationer och skyddsrum

mån-fre klockan 7.00-15.00:

Chef för driftenhet Harri Koskimäki tfn (09) 310 31120
Disponent Jarmo Patronen tfn (09) 310 31118
Disponent Mauri Raitanen tfn (09) 310 31114

Övriga tider:

Jourhavande brandmästare P30 tfn (09) 310 30130

Information om webbplatsen

Information om ansvarig redaktör för räddningsverkets webbplats.

Mer information